Arbete inom handlingsområde 5: lokala samhällen och kommuner

Swedesd har ett nära samarbete med flera nyckelaktörer som är involverade i implementering av lärande för hållbar utveckling på lokal nivåer – både genom formell och icke-formell utbildning.

Som nationella samordnare för GAP i Sverige stöttar Swedesd det kommunala Chefsnätverket CESD, ett nätverk av chefer och handläggare på skolförvaltningar i svenska kommuner vars målsättningar är att:

  1. stärka likvärdigheten mellan kommuner, skolor och förskolor inom ESD;
  2. skapa arenor för samverkan och samarbete mellan olika aktörer;
  3. gemensamt bygga kunskap utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet; samt
  4. ge förutsättningar för att barn och elever att utveckla handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling.

Swedesd ingår i nätverkets styrgrupp och erbjuder medlemmarna stöd i form av konceptuella verktyg, insikter från relevant forskning och perspektiv på utveckling av ESD-policy nationellt och globalt.