SWEDESD

Månadens världsförbättrare

Agenda 2030 och de Globala målen slår fast att unga är en avgörande kraft för hållbar utveckling. Det finns över en miljard skäl till detta. Aldrig förr har så många människor varit i åldersgruppen 18 - 35 år. Världens unga har en enorm kapacitet att påverka genom engagemang, nyfikenhet och innovationsförmåga.

Under 2018 genomför Swedesd tillsammans med en rad organisationer kampanjen Månadens världsförbättrare. Syftet är att lyfta unga som genom lärande och utbildning bidrar till att nå de globala målen för hållbar utveckling. Ungdomar som möjliggörare för andra att förvärva de kunskaper, färdigheter, attityder och värden som krävs för att förändra samhället i en hållbar riktning. Det långsiktiga målet är att stärka möjligheten för ungdomar att bli en likvärdig aktör i omställningsarbetet.

Medverkande organisationer får här varje månad möjlighet att presentera sin aktör och bidra till artikelserien. Alla porträtt som produceras presenteras på den här sidan.

Månadens världsförbättrare sker inom ramen för UNESCO Global Action Programme (GAP) on ESD i Sverige.

Juni | Jack Burgos Johannesson

Jack Burgos Johannesson, 19 år, har precis avslutat sina studier på gymnasiet. Hans insatser i miljö- och hållbarhetsfrågor har skapat ringar på vattnet i och utanför Nicolaiskolan i Helsingborg.

Läs mer

MAJ | Tilde Krusberg

Tilde Krusberg, 19 år, vill stoppa övergödningen av Östersjön och har utforskat möjligheten att ersätta konstgödsel med bakterier. Hennes projektgrupp vid Globala gymnasiet är nominerad i en internationell tävling för unga forskare.

Läs mer

APRIL | Karin Bylund

Karin Bylund, 24 år, är ordförande för Black Dot, en studentdriven organisation som kopplar samman studenter och företag för att tillsammans möta hållbarhetsutmaningar.

Läs mer

Mars | Sakariya Hirsi

Sakariya Hirsi är 20 år och en av grundarna till föreningen Welcome 2 Second Chance Children And Youth Association Of Sweden med syfte att stärka nyanlända och öka gemenskapen mellan ungdomar.

Läs mer

Februari | Anna Sjögren

Anna Sjögren är 22 år och jobbar som projektledare för Miljötinget 2018 Region Dalarna där hon engagera ungdomar i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Läs mer

Januari | Masoume Hazaraee

Masoume Hazaraee är 21 år och arbetar som studiehandledare och modersmålslärare i två grundskolor på södra Gotland där hon efter bara tre år i Sverige hjälper elever att själva klara studier på svenska.

Läs mer