SWEDESD

Forskningscirkel: utbildning för hållbar utveckling i Uppsalas gymnasieskolor

Hållbar utveckling ska genomsyra all utbildning som bedrivs i skolan. Samtidigt upplever många lärare att de känner sig osäkra inför innebörden av ”hållbar utveckling” och att undervisa om, i och för hållbar utveckling. Därför leder Swedesd, inom ramen för TRUST, en forskningscirkel för lärare i Uppsala med syfte att implementera utbildning för hållbar utveckling i kommunens gymnasieskolor.

Genom gemensamma studier av forskning om utbildning för hållbar utveckling och didaktik samt reflektion och samtal får deltagarna redskap för att kunna förändra sin egen praktik. Det gäller både implementering av utbildning för hållbar utveckling i ämnesundervisning och i gemensamma ämnesövergripande projekt.

Forskningcirkeln är ett samarbete mellan Swedesd och nätverket Kompetenscentrum Uppsala, Lärande för hållbar utveckling (KUPP), och Uppsala kommun.

Kontakt: Petra Hansson, petra.hansson@swedesd.uu.se