En global agenda för hållbar utveckling

Världen står inför stora utmaningar. FN:s medlemsländer har beslutat om en mycket ambitiös utvecklingsagenda med 17 hållbarhetsmål och 169 delmål utformade för att möta de ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att utrota den extrema fattigdomen, minska ojämlikheterna och orättvisorna och lösa klimatkrisen. Det är en agenda för alla människor och alla länder där lärande och utbildning lyfts som nyckelfaktorer för att lyckas. 

Swedesd arbetar i huvudsak mot Mål 4: God utbildning för alla och Delmål 4.7: Lärande för hållbar utveckling och globalt medborgarskap.


Delmål 4.7 har som målsättning att förbättra lärande och utbildning så att alla får möjlighet att tillgodose sig de kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som krävs för att kunna bidra till en hållbar utveckling.