SWEDESD

Swedesd Akademi

Forskning, utbildning och seminarier inom kunskapsområdet lärande och utbildning för hållbar utveckling.

Seminariet arrangeras av Swedesd via webben för att stimulera arbetet med utbildning för hållbar utveckling och för att stödja dialog inom ett nordisk forskningsnätverk inom miljö- och hållbarhetshetsutbildning. Läs mer

Att leda samverkan

Vår tids hållbarhetsutmaningar är komplexa, gränsöverskridande och präglas ofta av kännbara målkonflikter. Swedesd erbjuder utbildning i processdesign och facilitering för dig som behöver hantera komplicerade samhällsproblem och som arbetar inom offentlig, privat eller idéburen sektor.

Skolprogram på Nobelmuseet

I samarbete med Nobelmuseet i Stockholm har Swedesd utvecklat skolprogrammet "En hållbar framtid". Här får högstadie- och gymnasieelever en inblick i hållbarhetsfrågorna och möjlighet att diskutera dessa ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.