Swedesd Akademi

Forskning, utbildning och seminarier inom kunskapsområdet lärande och utbildning för hållbar utveckling.

Att skala upp? Hållbar spridning av goda resultat

Swedesd och Uppsala universitet ger en introduktionskurs i skalning (eng. scaling) och processverktyget Re-Solve. Utbildningen riktar sig till personer som arbetar med verksamhetsutveckling, innovation och projekt och andra som har behov av att skala upp och ta tillvara nyttoeffekter av en lyckad verksamhet.

Mer information och anmälan

Att leda samverkan

Vår tids hållbarhetsutmaningar är komplexa, gränsöverskridande och präglas ofta av kännbara målkonflikter. Swedesd erbjuder utbildning i processdesign och facilitering för dig som behöver hantera komplicerade samhällsproblem och som arbetar inom offentlig, privat eller idéburen sektor.

Mer information och anmälan