Almedalsveckan

Utbildning för hållbar utveckling – helt nödvändigt eller politisk indoktrinering?

2018 | Förändringar i utbildningens metoder och innehåll lyfts ofta som avgörande för en hållbar utveckling. Samtidigt riktas kritik mot att politiska projekt som Agenda 2030 blir styrande och införlivas i skolans värdegrund. Under detta seminarium diskuterar och problematiserar vi den intressanta och aktuella frågan om hur skolan bör förhålla sig till normativt innehåll och vad det innebär att bedriva utbildning utifrån normativa värden som de Globala målen för hållbar utveckling.

Medverkande: Annika Hedås Falk, Utbildningschef, Nobel Center, Peter Strandbrink, Docent i statsvetenskap, Södertörns högskola, Malin Ideland, Professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi, Malmö universitet, Karin Pihl, Ledarskribent, Liberala Nyhetsbyrån, David O. Kronlid (moderator), Forskningsledare vid Swedesd och docent i etik och lektor i didaktik, Uppsala universitet.

How do we build partnerships for addressing sustainability through education?

2017 | Panelsamtal om samverkansmöjligheter inom utbildningssektorn med fokus på hållbar utveckling med representanter från forskning, förvaltning och organisationer i civilsamhälle och företagsvärlden i Sverige och andra länder.

Education’s role in achieving sustainable development

2016 | Högnivåseminarium med utbildningsminister Gustav Fridolin och Unescos generaldirektör Irina Bokova om utbildningens roll för att uppnå Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.

  • Almedalen 2015: Skolans ansvar för ett hållbart samhälle –ett exempel på möjligheter och utmaningar

  • Almedalen 2014: Ledarskap bortom Pisa-paniken - hur kan skolan bli mer relevant?

  • Almedalen 2014: Dialog och lärande för en hållbar utveckling - Lansering av en handbok för deliberativ planering

  • Almedalen 2013: Tillväxtforum - går det att komma överens om Ojnareskogen?