SWEDESD

Almedalsveckan 2017

Datum: torsdag 6 juli
Tid: 15:00-16:00
Plats: Betty Petterssons Hus, UU Campus Gotland, Kaserngatan 1

Seminariet webbsänds på Uppsala universitets webplats och på Facebook där man även kan ställa frågor till panelen.

Kan partnerskap vara en accelerator för att skala upp och implementera lärande för hållbar utveckling i Sverige? Under årets Almedalsvecka arrangerar Swedesd ett panelsamtal om samverkansmöjligheter inom utbildningssektorn med fokus på hållbar utveckling.

Världens länder är överens om att stödja arbetet för hållbar utveckling genom Agenda 2030. Men för att lyckas behöver vi komma bort från institutionaliserat arbete och stuprörstänk. För utbildningssektorn del innebär det att hitta verktyg bortom det formella systemet, bland annat genom samverkan över sektorsgränser på lokal, nationell och internationell nivå.

Tillsammans med representanter från forskning, förvaltning och organisationer i civilsamhälle och företagsvärlden i Sverige och andra länder kommer vi att utforska vad som kännetecknar framgångsrika partnerskap inom utbildningsområdet.

Kan samverkansarbete vara en accelerator för att skala upp och implementera lärande för hållbar utveckling i Sverige? Hur skapar vi synergier och koordinerar samarbeten mellan aktörer inom olika verksamheter och verksamhetsområden för att förverkliga Agenda 2030?

Medverkande:

  • Julia Heiss, teamledare och programspecialist – Utbildning för hållbar utveckling, Unesco Paris, Frankrike

  • Heila Lotz-Sisitka, professor, Environmental Learning Research Centre, Rhodes University, Sydafrika

  • Lars Nordahl, enhetschef, Universitets- och högskolerådet (UHR)

  • Jonas Carlehed, hållbarhetschef, Ikea

  • Helena Lundmark, samordnare, Naturskyddsföreningen

  • Shepherd Urenje, specialist, Swedesd, Uppsala Universitet (moderator)

Kontakt: Stefan Bengtsson, projektkoordinator, 018 471 8413, stefan.bengtsson@swedesd.uu.se

Seminariebeskrivning i Almedalskalendariet

Tidigare seminarium

Förra året arrangerade Swedesd ett högnivåseminarium med utbildningsminister Gustav Fridolin och Unescos generaldirektör Irina Bokova om utbildningens roll för att uppnå Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.

Se även inspelningar från tidigare år.

  • Almedalen 2015: Skolans ansvar för ett hållbart samhälle –ett exempel på möjligheter och utmaningar

  • Almedalen 2014: Ledarskap bortom Pisa-paniken - hur kan skolan bli mer relevant?

  • Almedalen 2014: Dialog och lärande för en hållbar utveckling - Lansering av en handbok för deliberativ planering

  • Almedalen 2013: Tillväxtforum - går det att komma överens om Ojnareskogen?