SWEDESD

Almedalsveckan

2018 | Utbildning för hållbar utveckling – helt nödvändigt eller politisk indoktrinering?

Förändringar i utbildningens metoder och innehåll lyfts ofta som avgörande för en hållbar utveckling. Samtidigt riktas kritik mot att politiska projekt som Agenda 2030 blir styrande och införlivas i skolans värdegrund.

Under detta seminarium diskuterar och problematiserar vi den intressanta och aktuella frågan om hur skolan bör förhålla sig till normativt innehåll och vad det innebär att bedriva utbildning utifrån normativa värden som de Globala målen för hållbar utveckling.

Medverkande: Annika Hedås Falk, Utbildningschef, Nobel Center, Peter Strandbrink, Docent i statsvetenskap, Södertörns högskola, Malin Ideland, Professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi, Malmö universitet, Karin Pihl, Ledarskribent, Liberala Nyhetsbyrån, David O. Kronlid (moderator), Forskningsledare vid Swedesd och docent i etik och lektor i didaktik, Uppsala universitet.

Kontakt: Anna Skoog, 0701-679964, anna.skoog@swedesd.uu.se


2018 | Samverkanskompetens - vad är det?

Välfärdens utmaningar kräver samverkan. Enkelt sagt, svårare att göra. Ofta råder osäkerhet kring hur samverkan rent praktiskt bör utformas för att uppnå sina syften på ett effektivt sätt. Vilka kompetenser underlättar samverkan? Vad visar forskning? Hur kan den kunskapen appliceras i praktiken?

Allt mer samverkan efterfrågas för att hantera komplexiteten i välfärdens utmaningar, men hur får vi samverkan att fungera effektivt? Under det här seminariet presenteras förhållningssättet the Inquiry-based Approach (IBA), som är utvecklat av SWEDESD på Uppsala universitet för att stärka kompetens att facilitera samverkan kring komplexa hållbarhetsfrågor. Det finns en naiv tilltro till samverkan som universallösning. Men vilka frågor lämpar sig att samverka kring? Och hur ska samverkan se ut för att nå resultat? Seminariet ger verktyg att designa samverkansprocesser, och deltagarna får också ett exempel på ett utvecklingsarbete inom Region Gotland och VuxenSam där samverkan har varit central. Vill du veta mer om Region Gotlands samverkansarbete, delta gärna i övriga seminarier om strukturerna BarnSam, VuxenSam (ID 50631) och konkreta exempel på samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa (ID 51757).

Medverkande: Cecilia Krook, Verksamhetsledare VuxenSam, Region Gotland, Christine Senter, Verksamhetsledare BarnSam, Region Gotland, Alexander Hellquist, Specialist, SWEDESD Uppsala universitet

Kontakt: Cecilia Krook, Verksamhetsledare, Region Gotland, 0704477955, cecilia.krook@gotland.se

2017 | How do we build partnerships for addressing sustainability through education?

Panelsamtal om samverkansmöjligheter inom utbildningssektorn med fokus på hållbar utveckling med representanter från forskning, förvaltning och organisationer i civilsamhälle och företagsvärlden i Sverige och andra länder.


2016 | Education’s role in achieving sustainable development

Högnivåseminarium med utbildningsminister Gustav Fridolin och Unescos generaldirektör Irina Bokova om utbildningens roll för att uppnå Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.

2013-2015

  • Almedalen 2015: Skolans ansvar för ett hållbart samhälle –ett exempel på möjligheter och utmaningar

  • Almedalen 2014: Ledarskap bortom Pisa-paniken - hur kan skolan bli mer relevant?

  • Almedalen 2014: Dialog och lärande för en hållbar utveckling - Lansering av en handbok för deliberativ planering

  • Almedalen 2013: Tillväxtforum - går det att komma överens om Ojnareskogen?

2017 | How do we build partnerships for addressing sustainability through education?

Panelsamtal om samverkansmöjligheter inom utbildningssektorn med fokus på hållbar utveckling med representanter från forskning, förvaltning och organisationer i civilsamhälle och företagsvärlden i Sverige och andra länder.

2016 | Education’s role in achieving sustainable development

Högnivåseminarium med utbildningsminister Gustav Fridolin och Unescos generaldirektör Irina Bokova om utbildningens roll för att uppnå Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.

2013-2015