Utbildning för hållbar utveckling inom Uppsala universitet

Uppsala universitetets strategiska måldokument för lärande och utbildning för hållbar utveckling (ESD) utgörs av universitets program och handlingsplan för hållbar utveckling.

Swedesd har en central uppgift att se till att universitetets handlingsplan genomförs och arbetar med två samlade projekt.

Inom Uppsala universitets lärarutbildningar:

 • Inventera ämnesinnehåll och didaktiska perspektiv som erbjuds på samtliga institutioner inom lärarutbildningen vid Uppsala universitet
   
 • Erbjuda kompetensutveckling inom ESD för undervisande lärare och studierektorer på lärarprogrammen, VFU-handledare, samt lärare och skolledare i fakultetens samarbetskommuner
   
 • Utveckla och genomföra en hållbarhetsprofil inom korta (KPU) och långa ämneslärarprogrammen
   
 • Färdigutveckla och genomföra internationellt masterprogram i ESD

För Enheten för universitetspedagogik (UP):

 • utveckla momentet ESD i pedagogisk grundkurs för alla lärare vid Uppsala universitet som når 300 lärare varje år samt delta i genomförandet
   
 • utveckla en poänggivande specialkurs i ESD för studierektorer och mer specialiserade/avancerade lärare
   
 • utbilda personal vid enheten för universitetspedagogik i ESD
   
 • skapa databas som ska tjäna som ett rum för fortsatt diskussion och kompetensutveckling på nätet för alla som gått ovan nämnda kurs/kurser