Forskningscirkel: utbildning för hållbar utveckling

Hållbar utveckling ska genomsyra all utbildning som bedrivs i skolan. Med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling leder Swedesd tillsammans med Forum för samverkan och Uppsala kommun en forskningscirkel för gymnasielärare.

Forskningscirkelns syfte är att inventera hur gymnasieskolorna arbetar med de globala målen för att därmed bidra med kunskap som stärker utbildning för hållbar utveckling i kommunens gymnasieskolor.

Genom gemensamma studier av forskning om utbildning för hållbar utveckling och didaktik samt reflektion och samtal får deltagarna redskap för att kunna undersöka och förändra sin egen praktik.

Är du eller din organisation intresserad av att starta en egen forskningscirkel inom området utbildning för hållbar utveckling? 

Kontakt: Petra Hansson, petra.hansson@swedesd.uu.se