Integrerad och kollaborativ forskning

En forskningsförankrad kritisk förståelse för lärandeprocesser inom skola, samhälle och företagsvärld är nödvändig för en hållbar utveckling.

Fast förankrad i Uppsala universitets forskningsmiljö inom lärande, utbildning och hållbar utveckling är vår ambition att öka samarbetet med praktiker och forskare från svensk och internationell forskningsbas. 

Vi strävar efter att engagera olika intressenter som aktiva partners, vilket innebär att forska tillsammans med, snarare än för, intressenter från civilsamhälle, politik, näringsliv och formell och informell utbildning.

Med utgångspunkt i en relevant och framgångsrik forskning från svensk didaktisk inklusive läroplansteoretisk forskning kan Swedesd skapa en integrerad forskning inom lärande, utbildning och hållbar utveckling som är;

  • tvärvetenskaplig - forskning över ämnesgränserna
  • transdisciplinär -forskningssamarbeten med aktörer från sektorer utanför den akademiska världen
  • global -forskning som inkluderar många relevanta socio-geografiska perspektiv, förhållningssätt och kunskapstraditioner från olika platser och sammanhang


Swedesd ingår i flera nationella och internationella nätverk och forskningssamarbeten:

Rhodes University, South Africa; Ghent University, Belgium; University of the Sunshine Coast, Australia; University of Malawi, Malawi; Centre for Environmental Education, India; Cept University, India; Åbo Academy; Finland, Hanoi National University of Education, Vietnam; Wageningen University, The Netherlands, Bangladesh University; Bangladesh; Zürich University of Teacher Education, Switzerland; Stockholm Environment Institute, Sweden; Örebro University, Sweden; Lund University, Sweden; The Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden

Swedesd forskningsstrategi 2015-2018


TRUST - högre seminarium i utbildning och hållbar utveckling

Vi arrangerar TRUST (Uppsala Transdisciplinary Seminar on Education and Sustainable Development), en träffpunkt och plats för kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker. TRUST leds av Swedesd i samarbete med Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.