SWEDESD

Nordiskt högre seminarium inom miljödidaktik och utbildning för hållbar utveckling

Swedesd har tagit initiativ till ett högre seminarium inom miljödidaktik och utbildning för hållbar utveckling. Syftet är att uppmuntra till dialog inom ett nordiskt forskningsnätverk och sprida den senaste kunskapen på området.

Seminariet äger rum via Adobe Connect och ger utrymme för presentatörer att:

  • presentera sina forskningsresultat,
  • föra en dialog eller kommentera forskningsläget och fältets historiska utveckling,
  • erbjuda nya perspektiv på miljöundervisning och utbildning på hållbar utveckling

Målsättningen är att erbjuda forskare på alla nivåer ett forum som gör det möjligt att bidra till debatten och kunskapsläget inom miljödidaktik och utbildning för hållbar utveckling. Målgruppen är huvudsakligen forskare men andra intresserade är välkomna att ta del av diskussionerna. Allt som behövs för att kunna delta är en dator och internetuppkoppling.

Vår ambition är att tillhandahålla seminariepresentationerna som resurs för framtida intresserade forskare, såväl som för andra aktörer verksamma inom området.

För information om kommande seminarier, anmäl dig till vår e-postlista.

NÄSTA SEMINARIUM

27 oktober kl.13:00-14:30

Presentatörer är Malin Ideland, professor, Helen Hasslöf, universitetslektor, och Magnus Johansson, enhetschef, vid Malmö högskola.

Seminariet äger rum via Adobe Connect. Klicka på länken och du slussas till mötesrummet.

Till mötesrummet

Om du vill testa din utrustning innan seminariet, besök testrummet: https://connect.sunet.se/test

Vill du ha hjälp med teknik som t ex ljudet så besök Café Connect http://connect.sunet.se/cafeconnect som bemannas av Umeå universitet. Öppettider: Måndag - fredag: 8.45 - 11.00 | Måndag - torsdag: 12.30 - 14.30.

För ytterligare information, se Adobe Connects guide för mötesdeltagare

För dig som är intresserad av att presentera

Du bör relatera till miljödidaktik (miljöundervisning) och utbildning för hållbar utveckling som forskningsfält. Innehållet måste vara tydligt kopplat till ett undervisnings-/ lärandeperspektiv i argumentationen. Syftet med seminariet är att knyta an och utveckla ett existerande kunskapsläge och/eller en tidigare diskussion inom fältet. Vi ber dig att tydliggöra kopplingar till tidigare forskning inom miljödidaktiken eller utbildning för hållbar utveckling.

Är du intresserad av att presentera ber vi dig att fyllla i vårt formulär nedan. Vi behöver också en bild på dig själv som vi kan använda på seminariets hemsida. Inför seminariet kontaktar vi dig för att introducera tekniken samt spela in en sammanfattning av presentationen (max 3 minuter).

Till formuläret

För mer information, kontakta Stefan Bengtsson, stefan.bengtsson@swedesd.uu.se

I korthet
  • varje seminarium består av tre presentationer
  • presentationen bör vara 15-20 minuter och följs av 10 minuter diskussion
  • presentationerna spelas in, redigeras och publiceras på Swedesd hemsida

7 juni 2017

27 mars 2017