Praktik och uppsatsarbete

Swedesd erbjuder svenska och internationella studenter möjlighet att praktisera i en bred och ämnesöverskridande kunskapsmiljö inom området lärande och utbildning för hållbar utveckling (ESD). Som praktikant involveras du i vårt arbete med policy och utvecklingsarbete och bidrar till vårt mål att bygga kapacitet på lokal, regional och global nivå.

Våra praktikplatser riktar sig till universitetsstudenter, främst masterstudenter, som antingen vill skriva sin uppsats och/eller skaffa sig praktiska erfarenheter inom området. Praktiken utgör en del av din utbildning.

Som praktikant hjälper du till att kritiskt och systematiskt integrera kunskap, metoder och värderingar kopplade till hållbarhetsområdet inom både formellt och socialt lärande. Genom att delta i vårt utvecklingsarbete av våra program och projekt får du en god insyn i hur organisationen arbetar med kapacitetshöjande insatser för lärare, utbildare och beslutsfattare.

Vi erbjuder dig ett eget kontorsutrymme vid Campus Gotland eller Campus Blåsenhus i en inspirerande arbetsmiljö. Under din praktik tilldelas du en handledare som stöttar och vägleder dig.

Våra praktikplatser riktar sig till ambitiösa och engagerade studenter med stort intresse för ESD. Att ansöka om praktikplats är enkelt och görs via formuläret nedan.

Ansökningsperioden för hösterminen 2018 är nu stängd. Sista datum för ansökan för praktik till vårterminen 2019 är 31 oktober 2018.

Ansök om praktik

Kontakt: Eva Friman, eva.friman@swedesd.uu.se (Engelska parken), eller Josefin Mardi, josefin.mardi@swedesd.uu.se (Campus Gotland)