SWEDESD

Sustainability Talks vid Campus Gotland

Sustainability Talks är en öppen seminarieserie som arrangeras vid Campus Gotland i syfte att koppla samman utbildning och forskning med de globala hållbarhetsmålen och för att lära över ämnesgränserna. Gästföreläsningar varvas med att studenterna själva ges möjlighet att presentera sina arbeten.

Seminarieserien är ett samarbetsprojekt mellan personer verksamma vid olika instutitioner vid Campus Gotland och syftar till att skapa en tvärvetenskaplig miljö och mötesplats för öppna diskussioner kring vår tids hållbarhetsfrågor. En huvudmålsättning är att öka medvetenheten i en lokal kontext på Gotland.

Seminariet är öppet för alla. För information om kommande seminarier, anmäl dig till vår medlemslista eller kontakta oss på info@swedesd.uu.se.

Sustainability Talks skrivretreat 2018

Uppsala universitet avsatte under våren medel för stipendier till det första Sustainability Talks Writing Retreat i Visby. Talangfulla doktorander verksamma inom hållbarhetsområdet fick möjlighet att träffa andra engagerade forskarstudenter och fokusera på sitt arbetet vid egen skrivplats på Campus Gotland. Stipendiaterna bjöds även in att presentera sitt pågående forskningsarbete vid ett öppet seminarium.

2018-04-10
Campus Gotland anordnar skrivretreat för doktorander inom hållbarhetsområdet swedesd.uu.se

NÄSTA SEMINARIUM

Studentfrukost

Datum: 26 september
Plats: Campus Gotland, sal E22
Tid: 8:00-9:30 (frukost serveras kl. 8.00) 

Karin Edberg har en doktorsexamen i sociologi vid Södertörns högskola med inriktning mot vår tids energiutmaningar. Nermina Saracevic är före detta masterstudent vid Campus Gotland med fokus på vindkraft samt vinnare av Global Swede 2018 (www.teknat.uu.se).

Under det här frukostseminariet berättar de om sina arbeten och vägen mot hållbar energi.

Poster (pdf)

Tidigare seminarier och inspelningar

1 juni 2018 | Sustainability Symposium 2018. Studenter från magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning presenterar sina uppsatser.

12 april 2018 | Sustainability Talks skrivretreat. Doktorander presenterar pågående forskningsarbeten inom hållbar utveckling.

7 februari 2018 | Climate change - a perfect moral storm? Hur kan vi relatera till och bidra till lösningar på vår tids största sociala och miljömässiga utmaningar? Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap. Responsibility and Climate ChangeFolke Tersman, professor i praktisk filosofi vid filosofiska institutionen vid Uppsala universitet. Climate Change. Discussions.


8 november 2017 | Filmseminarium: 'The Venice Syndrome' Dokumentären skildrar det ökande fenomenet massturism i populära städer och är särskilt relevant för Visby som nu satsar på kryssningsturism. Diskussion efteråt med studenter, lärare, och lokalbor om kulturarv, bevarande och massturismens effekter.

20 september 2017 | Vad betyder vatten för oss och är vattenbrist en komplex fråga? Anna E Weiser har arbetat med ett projekt tillsammans med Länsstyrelsen på Gotland där hon spelat in och fotograferat åar och vattendrag för att utforska kopplingen mellan människor och vatten som resurs. David O. Kronlid, Swedesd, berättar om ett pågående forskningsprojekt som belyser kunskapsluckan som uppstår inom organisationer och institutioner när man tvingas hantera hållbarhetsfrågor, exempelvis vattenbrist. Varför är det så svårt att tackla en sådan utmaning när alla är överens om dess betydelse? Vad händer när institutioner tvingas hantera komplexa hållbarhetsfrågor samtidigt som det saknas institutionellt ansvarsutkrävande?

2 juni 2017 | Sustainability Symposium 2017 Studenter från över tio länder inom Magisterprogram i hållbart företagande och ledning presenterar sina uppsatser inom en mängd olika områden, bland annat kring vattensituationen på Gotland, om lokalt näringslivs hantering av hållbarhetsfrågor, sociala innovationer, hållbar livsmedelproduktion mm.

22 februari 2017 | Accelerating towards Paris: how informed hope & action can Trump despair. Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap.

6 november 2016 | The battle of sustainability will be won or lost in cities. Thomas Elmqvist, Professor vid Stockholm Resilience Centre deltog i FN:s konferens om hållbar stadsutveckling Habitat III där den nya agendan New Urban Agenda (NUA) som ska sätta politiskt fokus på hållbarhetsfrågor kopplat till urbaniseringen de kommande 20 åren antogs. Seminariet är en unik möjlighet att få insyn i arbetet med hållbar stadsutveckling på lokal, regional och global nivå.

14 september 2016 | On the roads towards greater responsibility. A critical approach to a sustainable lifestyle. Jesse Schrage, tidigare student, Uppsala universitet Do we aid by choosing fairtrade? Isabelle Guselin, tidigare student, Uppsala universitet.

27 januari 2016 | Report from Paris: International cooperation and the challenge of climate change. Doreen Stabinsky, professor i global miljöpolitik vid College of the Atlantic i Bar Harbor, Maine, USA och Uppsalas första gästprofessor i Climate Change Leadership på Niklas Zennströms klimatprofessur.