SWEDESD

Sustainability Talks vid Campus Gotland

Sustainability Talks är en öppen seminarieserie som arrangeras vid Campus Gotland i syfte att koppla samman utbildning och forskning med de globala hållbarhetsmålen och för att lära över ämnesgränserna. Gästföreläsningar varvas med att studenterna själva ges möjlighet att presentera sina arbeten.

Seminarieserien är ett samarbetsprojekt mellan personer verksamma vid olika instutitioner vid Campus Gotland och syftar till att skapa en tvärvetenskaplig miljö och mötesplats för öppna diskussioner kring vår tids hållbarhetsfrågor. En huvudmålsättning är att öka medvetenheten i en lokal kontext på Gotland.

Seminariet är öppet för alla. För information om kommande seminarier, anmäl dig till vår medlemslista eller kontakta oss på info@swedesd.uu.se.

Sustainability Talks skrivretreat 9-15 april 2018

Uppsala universitet har i vår avsatt medel för stipendier till Sustainability Talks Writing Retreat 9-15 april 2018 i Visby. Stipendierna är särskilt framtagna för talangfulla doktorander verksamma inom hållbarhetsområdet och som genom sitt arbete brinner för att tackla vår tids viktigaste utmaningar.

Här får doktorander möjlighet att träffa andra engagerade forskarstudenter och fokusera på sitt arbetet vid egen skrivplats på Campus Gotland.

Alla stipendiater är inbjudna till ett öppet seminarium den 12 april på Campus Gotland för att presentera sitt pågående forskningsarbete.

Seminar poster (pdf)

7 februari

'Climate change - a perfect moral storm?' 

Hur kan vi relatera till och bidra till lösningar på vår tids största sociala och miljömässiga utmaningar? Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap, och Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid filosofiska institutionen vid Uppsala universitet, presenterar och leder samtalet.

8 november

Filmseminarium: 'The Venice Syndrome'

Vi visade dokumentären 'The Venice Syndrome' som skildrar det ökande fenomenet massturism i populära städer. Filmen är särskilt relevant för Visby i och med den pågående satsningen på kryssningsturismen som kommer öppna upp för ett stort antal fler besökare. Efter filmvisningen gavs det utrymme för en öppen diskussion bland studenter, lärare, och lokalbor om kulturarv, bevarande och massturismens effekter.

Se Trailer

THE VENICE SYNDROME - Trailer english from filmtank on Vimeo.

20 september 2017

What does water mean to us?

Anna E. Weiser is a composer and an artist. During the spring, Anna has been working on a project carried out together with the County Administration Office on Gotland that is called ‘Listening to Sustainability’. She has recorded and photographed streams and waterways on the island to understand better the human connection with the resource.

David Kronlid is an associate professor of ethics at Uppsala University and a research leader at The Swedish International Centre of Education for Sustainable Development (SWEDESD). David will talk about an ongoing research project, carried out by SWEDESD, on the knowledge gap that occurs within institutions when dealing with complicated sustainability issues, like water scarcity. Why is it so difficult to deal with sustainability issues concerning vital resources, when everyone agrees on the importance?

Unfortunately we can´t provide a recording of this seminar.

2 juni 2017

Sustainability Symposium 2017

Studenter från över tio länder inom "Magisterprogram i hållbart företagande och ledning" presenterar sina uppsatser inom en mängd olika områden, bland annat kring vattensituationen på Gotland, om lokalt näringslivs hantering av hållbarhetsfrågor, sociala innovationer, hållbar livsmedelproduktion mm.

22 februari 2017

‘Accelerating towards Paris: how informed hope & action can Trump despair’

Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap. 

 

6 november 2016

'The battle of sustainability will be won or lost in cities’

Thomas Elmqvist, Professor vid Stockholm Resilience Centre deltog i FN:s konferens om hållbar stadsutveckling Habitat III 2016. Där antogs den nya agendan New Urban Agenda (NUA) som ska sätta politiskt fokus på hållbarhetsfrågor kopplat till urbaniseringen de kommande 20 åren. Seminariet är en unik möjlighet att få insyn i arbetet med hållbar stadsutveckling på lokal, regional och global nivå.

 

14 september 2016

‘Do we aid by choosing Fairtrade?’

Isabelle Guselin är tidigare student vid Uppsala universitet. 

On the roads towards greater responsibility.’ A critical approach to a sustainable lifestyle

Jesse Schrage är tidigare student vid Uppsala universitet. 

27 januari 2016

 ”Report from Paris: International cooperation and the challenge of climate change”

Doreen Stabinsky - professor i global miljöpolitik vid College of the Atlantic i Bar Harbor, Maine, USA och Uppsalas första gästprofessor i Climate Change Leadership på Niklas Zennströms klimatprofessur.