SWEDESD

Sustainability Talks vid Campus Gotland

Sustainability Talks är en öppen seminarieserie som arrangeras vid Campus Gotland i syfte att koppla samman utbildning och forskning med de globala hållbarhetsmålen och för att lära över ämnesgränserna. Gästföreläsningar varvas med att studenterna själva ges möjlighet att presentera sina arbeten.

Seminarieserien är ett samarbetsprojekt mellan personer verksamma vid olika instutitioner vid Campus Gotland och syftar till att skapa en tvärvetenskaplig miljö och mötesplats för öppna diskussioner kring vår tids hållbarhetsfrågor. En huvudmålsättning är att öka medvetenheten i en lokal kontext på Gotland.

Seminariet är öppet för alla. Anmälan skickas till: 
info@swedesd.uu.se

Nästa seminarium:

Datum: 20 september 2017 Tid: 8:00 -9:30 | Sal: E22
What does water mean to us?
Anna E Weiser och David O. Kronlid

2 juni 2017

Sustainability Symposium 2017

Studenter från över tio länder inom "Magisterprogram i hållbart företagande och ledning" presenterar sina uppsatser inom en mängd olika områden, bland annat kring vattensituationen på Gotland, om lokalt näringslivs hantering av hållbarhetsfrågor, sociala innovationer, hållbar livsmedelproduktion mm.

22 februari 2017

‘Accelerating towards Paris: how informed hope & action can Trump despair’

Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap. 

 

6 november 2016

'The battle of sustainability will be won or lost in cities’

Thomas Elmqvist, Professor vid Stockholm Resilience Centre deltog i FN:s konferens om hållbar stadsutveckling Habitat III 2016. Där antogs den nya agendan New Urban Agenda (NUA) som ska sätta politiskt fokus på hållbarhetsfrågor kopplat till urbaniseringen de kommande 20 åren. Seminariet är en unik möjlighet att få insyn i arbetet med hållbar stadsutveckling på lokal, regional och global nivå.

 

14 september 2016

‘Do we aid by choosing Fairtrade?’

Isabelle Guselin är tidigare student vid Uppsala universitet. 

On the roads towards greater responsibility.’ A critical approach to a sustainable lifestyle

Jesse Schrage är tidigare student vid Uppsala universitet. 

27 januari 2016

 ”Report from Paris: International cooperation and the challenge of climate change”

Doreen Stabinsky - professor i global miljöpolitik vid College of the Atlantic i Bar Harbor, Maine, USA och Uppsalas första gästprofessor i Climate Change Leadership på Niklas Zennströms klimatprofessur.