SWEDESD

Sustainability Talks vid Campus Gotland

Sustainability Talks är en öppen seminarieserie som arrangeras vid Campus Gotland i syfte att koppla samman utbildning och forskning med de globala hållbarhetsmålen och för att lära över ämnesgränserna. Gästföreläsningar varvas med att studenterna själva ges möjlighet att presentera sina arbeten.

Seminarieserien är ett samarbetsprojekt mellan personer verksamma vid olika instutitioner vid Campus Gotland och syftar till att skapa en tvärvetenskaplig miljö och mötesplats för öppna diskussioner kring vår tids hållbarhetsfrågor. En huvudmålsättning är att öka medvetenheten i en lokal kontext på Gotland.

Seminariet är öppet för alla. Anmälan skickas till:
Lovisa Eiriksdottir
lovisa.eiriksdottir@swedesd.uu.se

Inspelade seminarier publiceras på denna sida.

Tidigare seminarier

Sustainability Symposium 2017

Studenter från över tio länder inom "Magisterprogram i hållbart företagande och ledning" presenterar sina uppsatser inom en mängd olika områden, bland annat kring vattensituationen på Gotland, om lokalt näringslivs hantering av hållbarhetsfrågor, sociala innovationer, hållbar livsmedelproduktion mm.

Dessutom presenterar studenter från "Ledarskap - Kvalitet - Förbättring" och ”Högskoleingenjör i kvalitet och ledarskap” sin forskning om produktlivscyklar. Hur påverkar vår konsumtion av bland annat bomull, bananer, potatis och vin miljön? 2 juni 2017.

Inspelningen från seminariet kommer att publiceras här inom kort.

Seminareposter (pdf)


‘Accelerating towards Paris: how informed hope & action can Trump despair’

Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap. 22 februari 2017

 'The battle of sustainability will be won or lost in cities’

Thomas Elmqvist, Professor vid Stockholm Resilience Centre deltog i FN:s konferens om hållbar stadsutveckling Habitat III 2016. Där antogs den nya agendan New Urban Agenda (NUA) som ska sätta politiskt fokus på hållbarhetsfrågor kopplat till urbaniseringen de kommande 20 åren. Seminariet är en unik möjlighet att få insyn i arbetet med hållbar stadsutveckling på lokal, regional och global nivå. 16 november 2016

 
On the roads towards greater responsibility.’ A critical approach to a sustainable lifestyle

Jesse Schrage - tidigare student vid Uppsala universitet. 14 september 2016

‘Do we aid by choosing Fairtrade?’

Isabelle Guselin, tidigare student vid Uppsala universitet. 14 september 2016

Seminarieposter (pdf)


”Report from Paris: International cooperation and the challenge of climate change”

Med Doreen Stabinsky - professor i global miljöpolitik vid College of the Atlantic i Bar Harbor, Maine, USA och Uppsalas första gästprofessor i Climate Change Leadership på Niklas Zennströms klimatprofessur. 27 januari 2016