SWEDESD

Material och forskningsartiklar

Nedan listas material och forskningsartiklar av anställda vid Swedesd. Över 100 doktorsavhandlingar, studentuppsatser, rapporter och artiklar inom kunskapsområdet lärande och utbildning för hållbar utveckling finns även tillgängliga i Uppsala universitets databas DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander

  Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt

  Ingår i Samhällsbyggaren, s. 30 30-31 31, 2018.

 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander

  Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt: Föreställningar om makt i medborgardialogens praktik och teori

  2018.

 • Plummer, Ryan; Baird, Julia; Bullock, Ryan; Dzyundzyak, Angela et al.

  Flood Governance: A multiple country comparison of stakeholder perceptions and aspirations

  Ingår i Environmental Policy and Governance, s. 67-81, 2018.

 • Melo Zurita, Maria de Lourdes; Thomsen, Dana C.; Holbrook, Neil J.; Smith, Timothy F. et al.

  Global Water Governance and Climate Change: Identifying Innovative Arrangements for Adaptive Transformation

  Ingår i Water, 2018.

 • Zurita, Maria de Lourdes Melo; Cook, Brian; Thomsen, Dana C.; Munro, Paul G. et al.

  Living with disasters: social capital for disaster governance

  Ingår i Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management, s. 571-589, 2018.

 • Hellquist, Alexander; Westin, Martin

  Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor: Delrapport 2 från följeforskarna

  2018.

 • Freduah, George; Fidelman, Pedro; Smith, Timothy F.

  Mobilising adaptive capacity to multiple stressors: Insights from small-scale coastal fisheries in the Western Region of Ghana

  Ingår i Geoforum, s. 61-72, 2018.

 • Bengtsson, Stefan L.

  Outlining an Education Without Nature and Object-Oriented Learning

  Ingår i Research Handbook on Childhoodnature, s. 1-22, 2018.

 • Mickelsson, Martin; Kronlid, David

  Consider the Unexpected: Scaling ESD as a matter of learning

  Ingår i Environmental Education Research, 2017.

 • Hertting, Nils; Alexander, Hellquist

  Om ”demokratiutvecklare” och medborgardialoger i svenska kommuner: idéer, institutionalisering och erfarna konsekvenser: Rapport till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

  2017.

 • Hellquist, Alexander; Westin, Martin

  På väg mot bättre dialog i samråden på Gotland: Rapport från ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Gotlands län och Swedesd, Uppsala universitet

  2017.

 • Kronlid, David O.

  Skolans värdegrund 2.0: Etik för en osäker tid

  Natur och kultur, 2017.

 • Freduah, George; Fidelman, Pedro; Smith, Timothy F.

  The impacts of environmental and socio-economic stressors on small scale fisheries and livelihoods of fishers in Ghana

  Ingår i Applied Geography, s. 1-11, 2017.

 • Bengtsson, Stefan L.

  Aporias, politics of ontology, ethics, and “we”?

  Ingår i The Journal of Environmental Education, s. 163-168, 2016.

 • Westin, Martin; Calderon, Camilo; Hellquist, Alexander

  Att leda samverkan: En handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar

  Media-Tryck, 2016.

 • Lotz-Sisitka, Heila; Ali, Million Belay; Mphepo, Gibson; Chaves, Martha et al.

  Co-designing research on transgressive learning in times of climate change

  Ingår i Current Opinion in Environmental Sustainability, s. 50-55, 2016.

 • Bengtsson, Stefan L.

  Hegemony and the politics of policy making for education for sustainable development: A case study of Vietnam

  Ingår i The Journal of Environmental Education, s. 77-90, 2016.

 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander; Calderon, Camilo

  Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor: En delrapport från följeforskarna

  2016.

 • Schrage, Jesse; Lenglet, Frans

  Towards a Theory-based framework for assessing the mainstreaming of education for sustainable development: A case study of teacher education institutions in Botswana

  Ingår i Southern African Journal of Environmental Education, s. 87-104, 2016.

 • Lenglet, Frans

  ESD and Assessing the Quality of Education and Learning

  Ingår i Responsible Living, s. 57-72, 2015.

 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander

  Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor: En studie av SKL:s utvecklingsarbete

  2015.

 • Westin, Martin

  På väg mot demokratiska kunskapsprocesser?: Utvärdering bortom New Public Management

  Ingår i Ett dussin russin!, s. 93-107, 2015.

 • Lotz-Sisitka, Heila; Wals, Arjen E. J.; Kronlid, David; McGarry, Dylan et al.

  Transformative, transgressive social learning: rethinking higher education pedagogy in times of systemic global dysfunction

  Ingår i Current Opinion in Environmental Sustainability, s. 73-80, 2015.

 • Lenglet, Frans

  Can ESD Reach the Year 2020?

  Ingår i Journal of Education for Sustainable Development, s. 121-125, 2014.

 • Kronlid, David O.

  Climate Change Adaptation and Human Capabilities: Justice and Ethics in Research and Policy

  Palgrave Macmillan, 2014.

 • Westin, Martin

  En studie av Malmö stads satsning på lärande för hållbar utveckling

  2014.

 • Kronlid, David; Friman, Eva; Nihlfors, Elisabet

  Hela vetenskapen! 15 forskare om integrerad forskning: (Mar)drömmen om den integrerade forskningen

  2014.

 • Kronlid, David O.; Grandin, Jakob

  Mobile Adaptation

  Ingår i Climate Change Adaptation and Human Capabilities, s. 47-74, 2014.

 • Westin, Martin; Calderon, Camilo; Hellquist, Alexander

  The Inquiry Based Approach: A facilitator´s handbook

  2014.

 • Ignell, Caroline; Davies, Peter; Lundholm, Cecilia

  Swedish Upper Secondary School Students' Conceptions of Negative Environmental Impact and Pricing

  Ingår i Sustainability, s. 982-996, 2013.

 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander; Kronlid, David O.; Colvin, John D. et al.

  Towards Urban Sustainability: Learning from the Design of a Programme for Multi-stakeholder Collaboration

  Ingår i Southern African Journal of Environmental Education, s. 39-57, 2013.

 • Brunner, Wolfgang

  How to create and maintain a Mini ecosystem

  2012.

 • Brunner, Wolfgang

  La Misión

  2012.

 • Hellquist, Alexander; Westin, Martin; Urenje, Shepherd

  Supporting Urban Sustainability 2010-2011: Experiences from a learning programme

  2012.

 • Brunner, Wolfgang

  The Mission

  2012.

 • Brunner, Wolfgang; Urenje, Shepherd

  The Parts and The Whole: A Holistic Approach to Environmental and Sustainability Education: Manual

  2012.

 • Læssøe, Jeppe; Lenglet, Frans

  Unfolding the Power of ESD: Lessons Learned and Ways Forward : report of the conference

  2012.

 • Warren-Rhodes, Kimberly; Schwarz, Anne-Maree; NG Boyle, Linda; Alberta, Joelle et al.

  Mangrove ecosystem services and the potential for carbon revenue programmes in the Solomon Island

  Ingår i Environmental Conservation, s. 485-496, 2011.

 • Lenglet, Frans; Fadeeva, Zinaida; Mochizuki, Yoko

  ESD Promises and Challenges: Increasing its Relevance

  Ingår i Global Environment Research, s. 93-100, 2010.

 • Lenglet, Frans; Neeser, Marie; Jain, Shivani; Taylor, Jim et al.

  Sweden’s Pioneering Role in Education for Sustainable Development

  Ingår i Tomorrow Today, 2010.

 • Lenglet, Frans

  Climate Change Education Research: What it could be andwhy it matters

  Ingår i Southern Journal of Environmental Education, s. 93-103, 2009.

 • Kautsky, Nils; Folke, Carl; Troell, Max; Rönnbäck, Patrik et al.

  Odlad fisk är mindre miljövänlig än många tror

  Ingår i Torskar torsken?, s. 93-102, 2003.

 • Mickelsson, Martin

  Scaling and subjectification in an ESD educational project

  Ingår i Journal of Education for Sustainable Development