SWEDESD

Material och forskningsartiklar

Nedan listas material och forskningsartiklar från Swedesd. Över 100 doktorsavhandlingar, studentuppsatser, rapporter och artiklar inom kunskapsområdet finns också tillgängliga i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) - Uppsala universitets databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

 • Bengtsson, Stefan L.

  Hegemony and the politics of policy making for education for sustainable development :A case study of Vietnam

  Ingår i The Journal of Environmental Education, s. 77-90, 2016.

 • Bengtsson, Stefan L.

  Aporias, politics of ontology, ethics, and “we”?

  Ingår i The Journal of Environmental Education, s. 163-168, 2016.

 • Lotz-Sisitka, Heila; Ali, Million Belay; Mphepo, Gibson; Chaves, Martha et al.

  Co-designing research on transgressive learning in times of climate change

  Ingår i Current Opinion in Environmental Sustainability, s. 50-55, 2016.

 • Westin, Martin; Calderon, Camilo; Hellquist, Alexander

  Att leda samverkan :En handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar

  2016.

 • Schrage, Jesse; Lenglet, Frans

  Towards a Theory-based framework for assessing the mainstreaming of education for sustainable development :A case study of teacher education institutions in Botswana

  Ingår i Southern African Journal of Environmental Education, s. 87-104, 2016.

 • Lotz-Sisitka, Heila; Wals, Arjen E. J.; Kronlid, David; McGarry, Dylan et al.

  Transformative, transgressive social learning :rethinking higher education pedagogy in times of systemic global dysfunction

  Ingår i Current Opinion in Environmental Sustainability, s. 73-80, 2015.

 • Westin, Martin

  På väg mot demokratiska kunskapsprocesser? :Utvärdering bortom New Public Management

  Ingår i Ett dussin russin!, s. 93-107, 2015.

 • Lenglet, Frans

  ESD and Assessing the Quality of Education and Learning

  Ingår i Responsible Living, s. 57-72, 2015.

 • Kronlid, David O.; Grandin, Jakob

  Mobile Adaptation

  Ingår i Climate Change Adaptation and Human Capabilities, s. 47-74, 2014.

 • Lenglet, Frans

  Can ESD Reach the Year 2020?

  Ingår i Journal of Education for Sustainable Development, s. 121-125, 2014.

 • Westin, Martin; Calderon, Camilo; Hellquist, Alexander

  The Inquiry Based Approach :A facilitator´s handbook

  2014.

 • Westin, Martin

  En studie av Malmö stads satsning på lärande för hållbar utveckling

  2014.

 • Kronlid, David O.

  Climate Change Adaptation and Human Capabilities :Justice and Ethics in Research and Policy

  2014.

 • Ignell, Caroline; Davies, Peter; Lundholm, Cecilia

  Swedish Upper Secondary School Students' Conceptions of Negative Environmental Impact and Pricing

  Ingår i Sustainability, s. 982-996, 2013.

 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander; Kronlid, David O.; Colvin, John D. et al.

  Towards Urban Sustainability :Learning from the Design of a Programme for Multi-stakeholder Collaboration

  Ingår i Southern African Journal of Environmental Education, s. 39-57, 2013.

 • Brunner, Wolfgang

  The Mission

  2012.

 • Brunner, Wolfgang

  How to create and maintain a Mini ecosystem

  2012.

 • Brunner, Wolfgang

  La Misión

  2012.

 • Brunner, Wolfgang; Urenje, Shepherd

  The Parts and The Whole :A Holistic Approach to Environmental and Sustainability Education: Manual

  2012.

 • Warren-Rhodes, Kimberly; Schwarz, Anne-Maree; NG Boyle, Linda; Alberta, Joelle et al.

  Mangrove ecosystem services and the potential for carbon revenue programmes in the Solomon Island

  Ingår i Environmental Conservation, s. 485-496, 2011.

 • Lenglet, Frans; Fadeeva, Zinaida; Mochizuki, Yoko

  ESD Promises and Challenges :Increasing its Relevance

  Ingår i Global Environment Research, s. 93-100, 2010.

 • Lenglet, Frans; Neeser, Marie; Jain, Shivani; Taylor, Jim et al.

  Sweden’s Pioneering Role in Education for Sustainable Development

  Ingår i Tomorrow Today, 2010.

 • Lenglet, Frans

  Climate Change Education Research :What it could be andwhy it matters

  Ingår i Southern Journal of Environmental Education, s. 93-103, 2009.

 • Kautsky, Nils; Folke, Carl; Troell, Max; Rönnbäck, Patrik et al.

  Odlad fisk är mindre miljövänlig än många tror

  Ingår i Torskar torsken?, s. 93-102, 2003.