Material och forskningsartiklar

Nedan listas material och forskningsartiklar av anställda vid Swedesd. Över 100 doktorsavhandlingar, studentuppsatser, rapporter och artiklar inom kunskapsområdet lärande och utbildning för hållbar utveckling finns även tillgängliga i Uppsala universitets databas DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander

  Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt

  Ingår i Samhällsbyggaren, s. 30 30-31 31, 2018.

 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander

  Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt: Föreställningar om makt i medborgardialogens praktik och teori

  2018.

  Open access
 • Plummer, Ryan; Baird, Julia; Bullock, Ryan; Dzyundzyak, Angela et al.

  Flood Governance: A multiple country comparison of stakeholder perceptions and aspirations

  Ingår i Environmental Policy and Governance, s. 67-81, 2018.

 • Melo Zurita, Maria de Lourdes; Thomsen, Dana C.; Holbrook, Neil J.; Smith, Timothy F. et al.

  Global Water Governance and Climate Change: Identifying Innovative Arrangements for Adaptive Transformation

  Ingår i Water, 2018.

  Open access
 • Zurita, Maria de Lourdes Melo; Cook, Brian; Thomsen, Dana C.; Munro, Paul G. et al.

  Living with disasters: social capital for disaster governance

  Ingår i Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management, s. 571-589, 2018.

  Open access
 • Hellquist, Alexander; Westin, Martin

  Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor: Delrapport 2 från följeforskarna

  2018.

  Open access
 • Freduah, George; Fidelman, Pedro; Smith, Timothy F.

  Mobilising adaptive capacity to multiple stressors: Insights from small-scale coastal fisheries in the Western Region of Ghana

  Ingår i Geoforum, s. 61-72, 2018.

 • Bengtsson, Stefan L.

  Outlining an Education Without Nature and Object-Oriented Learning

  Ingår i Research Handbook on Childhoodnature, s. 1-22, 2018.

 • Frohlich, Miguel F.; Jacobson, Chris; Fidelman, Pedro; Smith, Timothy F. et al.

  The relationship between adaptive management of social-ecological systems and law: a systematic review

  Ingår i Ecology & society, 2018.

  Open access
 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander

  Vad är rätt när folk tycker olika?: -En berättelse om medborgardialog, makt och kritisk pragmatism

  Ingår i Tidskriften PLAN, s. 53 53-69 69, 2018.

 • Mickelsson, Martin; Kronlid, David

  Consider the Unexpected: Scaling ESD as a matter of learning

  Ingår i Environmental Education Research, 2017.

 • Hertting, Nils; Alexander, Hellquist

  Om ”demokratiutvecklare” och medborgardialoger i svenska kommuner: idéer, institutionalisering och erfarna konsekvenser: Rapport till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

  2017.

 • Hellquist, Alexander; Westin, Martin

  På väg mot bättre dialog i samråden på Gotland: Rapport från ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Gotlands län och Swedesd, Uppsala universitet

  2017.

  Open access
 • Kronlid, David O.

  Skolans värdegrund 2.0: Etik för en osäker tid

  Natur och kultur, 2017.

 • Freduah, George; Fidelman, Pedro; Smith, Timothy F.

  The impacts of environmental and socio-economic stressors on small scale fisheries and livelihoods of fishers in Ghana

  Ingår i Applied Geography, s. 1-11, 2017.

 • Bengtsson, Stefan L.

  Aporias, politics of ontology, ethics, and “we”?

  Ingår i The Journal of Environmental Education, s. 163-168, 2016.

 • Westin, Martin; Calderon, Camilo; Hellquist, Alexander

  Att leda samverkan: En handbok för dig som vill hantera komplexa samhällsutmaningar

  Media-Tryck, 2016.

  Open access
 • Lotz-Sisitka, Heila; Ali, Million Belay; Mphepo, Gibson; Chaves, Martha et al.

  Co-designing research on transgressive learning in times of climate change

  Ingår i Current Opinion in Environmental Sustainability, s. 50-55, 2016.

 • Bengtsson, Stefan L.

  Hegemony and the politics of policy making for education for sustainable development: A case study of Vietnam

  Ingår i The Journal of Environmental Education, s. 77-90, 2016.

 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander; Calderon, Camilo

  Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor: En delrapport från följeforskarna

  2016.

  Open access
 • Schrage, Jesse; Lenglet, Frans

  Towards a Theory-based framework for assessing the mainstreaming of education for sustainable development: A case study of teacher education institutions in Botswana

  Ingår i Southern African Journal of Environmental Education, s. 87-104, 2016.

  Open access
 • Lenglet, Frans

  ESD and Assessing the Quality of Education and Learning

  Ingår i Responsible Living, s. 57-72, 2015.

 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander

  Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor: En studie av SKL:s utvecklingsarbete

  2015.

  Open access
 • Westin, Martin

  På väg mot demokratiska kunskapsprocesser?: Utvärdering bortom New Public Management

  Ingår i Ett dussin russin!, s. 93-107, 2015.

  Open access
 • Lotz-Sisitka, Heila; Wals, Arjen E. J.; Kronlid, David; McGarry, Dylan et al.

  Transformative, transgressive social learning: rethinking higher education pedagogy in times of systemic global dysfunction

  Ingår i Current Opinion in Environmental Sustainability, s. 73-80, 2015.

 • Lenglet, Frans

  Can ESD Reach the Year 2020?

  Ingår i Journal of Education for Sustainable Development, s. 121-125, 2014.

 • Kronlid, David O.

  Climate Change Adaptation and Human Capabilities: Justice and Ethics in Research and Policy

  Palgrave Macmillan, 2014.

 • Westin, Martin

  En studie av Malmö stads satsning på lärande för hållbar utveckling

  2014.

  Open access
 • Kronlid, David; Friman, Eva; Nihlfors, Elisabet

  Hela vetenskapen! 15 forskare om integrerad forskning: (Mar)drömmen om den integrerade forskningen

  2014.

 • Kronlid, David O.; Grandin, Jakob

  Mobile Adaptation

  Ingår i Climate Change Adaptation and Human Capabilities, s. 47-74, 2014.

 • Westin, Martin; Calderon, Camilo; Hellquist, Alexander

  The Inquiry Based Approach: A facilitator´s handbook

  2014.

  Open access
 • Ignell, Caroline; Davies, Peter; Lundholm, Cecilia

  Swedish Upper Secondary School Students' Conceptions of Negative Environmental Impact and Pricing

  Ingår i Sustainability, s. 982-996, 2013.

 • Westin, Martin; Hellquist, Alexander; Kronlid, David O.; Colvin, John D. et al.

  Towards Urban Sustainability: Learning from the Design of a Programme for Multi-stakeholder Collaboration

  Ingår i Southern African Journal of Environmental Education, s. 39-57, 2013.

  Open access
 • Brunner, Wolfgang

  How to create and maintain a Mini ecosystem

  2012.

  Open access
 • Brunner, Wolfgang

  La Misión

  2012.

  Open access
 • Hellquist, Alexander; Westin, Martin; Urenje, Shepherd

  Supporting Urban Sustainability 2010-2011: Experiences from a learning programme

  2012.

  Open access
 • Brunner, Wolfgang

  The Mission

  2012.

  Open access
 • Brunner, Wolfgang; Urenje, Shepherd

  The Parts and The Whole: A Holistic Approach to Environmental and Sustainability Education: Manual

  2012.

  Open access
 • Læssøe, Jeppe; Lenglet, Frans

  Unfolding the Power of ESD: Lessons Learned and Ways Forward : report of the conference

  2012.

  Open access
 • Warren-Rhodes, Kimberly; Schwarz, Anne-Maree; NG Boyle, Linda; Alberta, Joelle et al.

  Mangrove ecosystem services and the potential for carbon revenue programmes in the Solomon Island

  Ingår i Environmental Conservation, s. 485-496, 2011.

 • Lenglet, Frans; Fadeeva, Zinaida; Mochizuki, Yoko

  ESD Promises and Challenges: Increasing its Relevance

  Ingår i Global Environment Research, s. 93-100, 2010.

  Open access
 • Lenglet, Frans; Neeser, Marie; Jain, Shivani; Taylor, Jim et al.

  Sweden’s Pioneering Role in Education for Sustainable Development

  Ingår i Tomorrow Today, 2010.

 • Lenglet, Frans

  Climate Change Education Research: What it could be andwhy it matters

  Ingår i Southern Journal of Environmental Education, s. 93-103, 2009.

 • Kautsky, Nils; Folke, Carl; Troell, Max; Rönnbäck, Patrik et al.

  Odlad fisk är mindre miljövänlig än många tror

  Ingår i Torskar torsken?, s. 93-102, 2003.

 • Mickelsson, Martin

  Scaling and subjectification in an ESD educational project

  Ingår i Journal of Education for Sustainable Development