Att leda samverkan

I samarbete med Avdelningen för externa relationer, uppdragsutbildning vid Uppsala universitet erbjuder Swedesd utbildning i facilitering och processdesign. Att leda samverkan riktar sig till dig som leder eller deltar i samverkan för att hantera komplexa samhällsproblem inom offentlig, privat eller idéburen sektor. I övrigt finns inga formella förkunskapskrav. 

Under kursen väver vi samman teoretisk och praktisk kunskap för att deltagarna ska kunna utveckla kompetens inom facilitering och processdesign. Ett nyckelmoment är reflekterande samtal mellan deltagare och kursledare.

Kursen möjliggör för deltagarna att nå följande mål:

 • Ökad kunskap om lärande-, planerings- och maktteori av relevans för samverkansarbete.
 • Ökad praktisk förmåga att processdesigna och facilitera samverkan kring komplexa samhällsproblem.
 • Ökad förståelse för framgångsfaktorer för samverkansarbete.
 • Ökad kunskap om verktyg och metoder för processdesign och facilitering samt ökad förmåga att göra väl underbyggda val mellan dessa.
 • Ökad insikt i hur din personliga faciliteringsstil möjliggör och begränsar samverkansarbete.
   

Att leda samverkan (pdf) är en handbok i processledning skriven av kursledarna. Materialet ingår i kurslitteraturen som även omfattar andra praktiknära vetenskapliga texter och fallbeskrivningar.

ANMÄLAN och KONTAKT

Välkommen att anmäla dig till kursen Att leda samverkan som hålls i Uppsala våren 2019 under fyra heldagar

Kursdatum: 11-12 april och 2-3 maj
Pris: 14 800 kr

Anmälan

För mer information kontakta: Malin Ardre, projektledare, tel 018-4717555 eller 070-4250709, malin.ardre@uadm.uu.se

Du når också Avdelningen för externa relationer, uppdragsutbildninguppdragsutbildning@uadm.uu.se

Att leda samverkan
 • Kursens innehåll och upplägg anpassas efter deltagarnas behov. 
 • Under kursen kombineras teorier om processdesign, lärande och planering med praktiska erfarenheter. 
 • Du får möjlighet att lära dig om de senaste vetenskapliga rönen och bygga nätverk med andra processledare.

Kursupplägg

Kurstillfälle 1

 • Introduktion till kursen
 • Teoretiska utgångspunkter
 • Att förbereda samverkan
 • Att genomföra samverkan

Kurstillfälle 2

 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagare
 • Teoretisk fördjupning
 • Att utvärdera samverkan
 • Att institutionalisera samverkan  

KURSLEDARE

Kursen leds av Martin Westin och Alexander Hellquist från Swedesd, Uppsala universitet. Båda har lång erfarenhet av att leda och designa samverkansprocesser kring komplexa samhällsproblem, både i Sverige och utomlands. Kursledarna har gjort vetenskapliga utvärderingar av en rad samverkans- och dialogprocesser i kommuner åt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och hållit åtskilliga utbildningar kring processdesign och processledning både inom myndigheter och i civilsamhälle. 

Under kursen bidrar även flera forskare med perspektiv som fördjupar och breddar förståelsen för möjligheter och utmaningar med samverkan.

Martin Westin, Swedesd                           Alexander Hellquist, Swedesd