Kompetensutvecklingsinsats inom lärande för hållbar utveckling (LHU) för personal vid Polhemskolan i Visby

Swedesd har fått i uppdrag av Region Gotland att koordinerar och implementera kompetensutvecklingsinsatser för lärare och pedagoger vid nystartade Polhemskolan i Visby. Syftet är att öka deras förmåga att hantera komplexa hållbarhetsfrågor i klassrummet där förutsättningar skapas för elevens kritiska tänkande, handlingskompetens och samarbetsförmåga. 

Arbetet kommer att genomsyras av de senaste rönen inom forskningsområdet lärande för hållbar utveckling (LHU), och genomföras under 2 terminer med start HT-19.

Målsättningen är att Polhemskolan ska tjäna som pilotmodell där a) skolan genomsyras av lärande för hållbar utveckling, och b) personalen äger sitt förändrings- och fördjupningsarbete i klassrummet, såväl som vid skolan som helhet. Modellen ska sedan kunna användas vid fler skolor inom Region Gotland.

Period: 2019-2020
Partners: Region Gotland
Kontakt: Susanne Zetterblom, susanne.zetterblom@swedesd.uu.se