SWEDESD

Almedalsveckan | Hur skapar vi samverkan inom utbildning för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030?

  • Datum: 06 juli, kl. 15.00–16.00
  • Plats: Campus Gotland Studentcentrum/Hus D
  • Föreläsare: Julia Heiss, teamledare/programspecialist Utbildning för hållbar utveckling, Unesco Paris, Frankrike; Heila Lotz-Sisitka, professor, ELRC Rhodes universitet, Sydafrika; Shepherd Urenje, specialist, Swedesd, Uppsala universitet; Jonas Carlehed, hållbarhetschef, Ikea; Helena Lundmark, samordnare, Naturskyddsföreningen; Lars Nordahl, enhetschef, Universitets- och högskolerådet (UHR)
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedesd, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Stefan Bengtsson, Projektkoordinator, Swedesd
  • Telefon: +46 18 471 8413
  • Seminarium

Det här seminariet kommer att fokusera på nationella och internationella erfarenheter och utmaningar kopplade till samverkan inom utbildningsområdet. Vilka partnerskap finns idag och vilka saknas för att kunna skala utbildningsinsatser för hållbar utveckling? Samtal med representanter för skola, forskning och näringsliv.