SWEDESD

Nordiskt högre seminarium inom miljödidaktik och utbildning för hållbar utveckling

  • Datum: 2017-10-27 kl 13:00 14:30
  • Plats: Adobe Connect
  • Föreläsare: Malin Ideland, professor, Helen Hasslöf, universitetslektor, och Magnus Johansson, enhetschef, vid Malmö högskola.
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedesd, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Stefan Bengtsson, Project coordinator, SWEDESD
  • Telefon: +46 18 471 8413
  • Seminarium

Normer och motstånd då ideal möter praktik.