SWEDESD

Nordiskt högre seminarium inom miljödidaktik och utbildning för hållbar utveckling

  • Datum: 27 oktober, kl. 13.00–14.30
  • Plats: Adobe Connect
  • Föreläsare: Malin Ideland, professor, Helen Hasslöf, universitetslektor, och Magnus Johansson, enhetschef, vid Malmö högskola.
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedesd, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Stefan Bengtsson, Project coordinator, SWEDESD
  • Telefon: +46 18 471 8413
  • Seminarium

Normer och motstånd då ideal möter praktik

Det KRAV-märkta barnet. Om normer för klass och svenskhet i miljö- och hållbarhetsutbildning. Malin Ideland, professor, Malmö högskola

De globala målen möter lärarens vardag. Helen Hasslöf, universitetslektor, Malmö högskola

När pluralism krockar med professionell praktik: att utbilda de som ska arbeta med hållbar utveckling. Magnus Johansson, enhetschef, Malmö högskola

Seminariet äger rum via Adobe Connect. Klicka på länken och du slussas till mötesrummet. https://connect.sunet.se/hseminar