SWEDESD

Sustainability Talks

  • Datum: 20 september, kl. 08.00–09.30
  • Plats: Campus Gotland E22
  • Föreläsare: Anna E Weiser, tonsättare, musiker. David Kronlid, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, koordinator och vetenskaplig ledare vid Swedesd.
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet Campus Gotland
  • Kontaktperson: Lovisa Eiriksdottir
  • Föreläsning

Vad betyder vatten för oss och är vattenbrist en komplex fråga (eng. wicked issue)? Vad händer när institutioner tvingas hantera komplexa hållbarhetsfrågor samtidigt som det saknas institutionellt ansvarsutkrävande?

Under våren har Anna E Weiser arbetat med ett projekt tillsammans med Länsstyrelsen på Gotland där hon spelat in och fotograferat åar och vattendrag för att utforska kopplingen mellan människor och vatten som resurs. 

Vad händer när institutioner tvingas hantera komplexa hållbarhetsfrågor samtidigt som det saknas institutionellt ansvarsutkrävande? David O. Kronlid berättar om ett pågående forskningsprojekt vid Swedesd som belyser kunskapluckan som uppstår inom organisationer och institutioner när man tvingas hantera hållbarhetsfrågor, exempelvis vattenbrist. Varför är det så svårt att tackla en sådan utmaning när alla är överens om dess betydelse?

Ytterligare information