Nationella nätverket Lärande för Hållbar Utveckling (LHU)

I Sverige finns ett nationellt nätverk för lärande för hållbar utveckling (LHU) som samlar medlemmar från utbildningssektorn, organisationer, företag och myndigheter. Syftet är att engagera alla som är intresserade av lärande för hållbar utveckling och att kommunicera LHU med lokala och globala perspektiv. Detta sker genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och aktivt deltagande i den nationella och internationella debatten om LHU.

Varje år arrangerar LHU-nätverket en nationell konferens. 2019 planeras konferensen att hållas i Karlstad den 9-10 oktober. Förra årets konferens ägde rum i Lund med temat Cirkulär ekonomi – miljard- eller miljöfråga?

Du kan enkelt bli medlem i LHU-nätverket genom att fylla i medlemsformuläret. Som medlem får du nätverkets nyhetsbrev som kommer ut 4 gånger per år.

Vill du veta mer om vårt arbete eller har tips och ideér för exempelvis nyhetsbrevet? Vänligen kontakta oss: lhunatverket@swedesd.uu.se


 

Ledningsgruppen 2019

Albert Askeljung, UNDP/Globala målen
Kristina Bjerka, Håll Sverige Rent
Susie Broquist Lundegård, Världsnaturfonden WWF
Helene Grantz, Uddevalla kommun/Kommunala Chefsnätverket ESD (CESD)
​Gitte Jutvik-Guterstam, ansvarig för nyhetsbrevet 
Fanny Labory, Den Globala Skolan
Gittan Mattsson, Falu kommun
Anna Mogren, Karlstad universitet 
Anna Skoog, Swedesd
Lisen Vogt, 2047 Science Center
Agnes Vungi, Naturskyddsföreningen
Erika Åberg, Umeå kommun