SWEDESD

Nationella nätverket Lärande för Hållbar Utveckling (LHU)

I Sverige finns ett nationellt nätverk för lärande för hållbar utveckling (LHU) som samlar medlemmar från utbildningssektorn, organisationer, företag och myndigheter. Syftet är att engagera alla som är intresserade av lärande för hållbar utveckling och att kommunicera LHU med lokala och globala perspektiv. Detta sker genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och aktivt deltagande i den nationella och internationella debatten om LHU.

Varje år arrangerar LHU-nätverket en nationell konferens. 2018 hålls konferensen i Lund 7-8 november med tema Cirkulär ekonomi -- miljard- eller miljöfråga?. Förra årets konferens ägde rum i Linköping under titeln Lust och engagemang – utbildning för en hållbar framtid med fokus på lärande för hållbar utveckling i relation till Agenda 2030. 

Du kan enkelt bli medlem i LHU-nätverket genom att fylla i medlemsformuläret. Som medlem får du nätverkets nyhetsbrev som kommer ut 4 gånger per år.

Vill du veta mer om vårt arbete eller har tips och ideér för exempelvis nyhetsbrevet? Vänligen kontakta oss: lhunatverket@swedesd.uu.se


 

Ledningsgruppen 2018

Albert Askeljung, FN:s utvecklingsprogram UNDP
Anna Skoog, Swedesd
Susie Broquist Lundegård, WWF
Mathias Demetriades, Den Globala Skolan
Anna Ekblad, Lunds kommun
Helene Grantz, Uddevalla kommun
Gitte Jutvik Guterstam, Klimatriksdagen, ansvarig för Nyhetsbrevet
Pia Linghede, Håll Sverige Rent
Gittan Matsson, Falu kommun
Lisen Vogt, 2047 Science Center
Agnes Vungi, Naturskyddsföreningen
Erika Åberg, Umeå kommun