SWEDESD

Nätverket Lärande för Hållbar Utveckling (LHU)

I Sverige finns sedan början av 2000-talet ett nationellt nätverk öppet för alla som engagerar sig i frågor som rör utbildning och hållbar utveckling. Idag består det av drygt 360 medlemmar, främst från utbildningssektorn, men även från organisationer, företag, myndigheter.

Syftet med LHU-nätverket är att lyfta arbetet med lärande för hållbar utveckling lokalt och globalt, bland annat genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inlägg i den nationella och internationella debatten. 

Nätverkets ledningsgrupp skapar nyhetsbrev och stöttar den årliga konferensen som hålls på olika platser. 2017 års upplaga arrangeras i Linköping den 14-15 november under titeln "Lust och engagemang – utbildning för en hållbar framtid".

Du kan enkelt bli medlem genom att fylla i medlemsformuläret. Vill du veta mer om nätverkets arbete eller har synpunkter och ideér för exempelvis nyhetsbrev. Vänligen kontakta lhunatverket@swedesd.uu.se
 

Ledningsgruppen 2017

Ann-Sofi Johansson, Linköpings kommun
Gitte Jutvik Guterstam, Klimatriksdagen, ansvarig för Nyhetsbrevet
Helena Lundmark, Naturskyddsföreningen
Stefan Bengtsson, Swedesd
Lisen Vogt, Framtidsmuséet
Gittan Matsson, Falu kommun
Pia Linghede, Håll Sverige Rent
Mathias Demetriades, Den Globala Skolan
Agnes Vungi, Naturskyddsföreningen
Erika Åberg, Umeå kommun
Germund Sellgren, WWF