SWEDESD

Uppsala Public Management Seminar 13 April

2016-03-01

Uppsala University will arrange a seminar to facilitate knowledge exchange between researchers and practitioners involved in Public Management.

Register no later than 3th of April. The number of places are limited.

Find out more about this event in the event calendar.

Program

09.00 - 09.10 Inledning

09.10 - 10.00 Huvudtalare Nils Eklund: Nöden uppfinningarnas moder? Erfarenheter av hur statliga myndigheter möter utmaningar.

10.00 - 10.30 FIKA

10.30 - 11.05 Tre parallella seminarier

Lotti Fred och Julia Jennstål: Uppsala talar om tiggeri – medborgardialog som deliberativ demokrati.

Johan Hansson: Hur utveckla styrning som främjar motivation och innovation i kunskapsintensiva verksamheter?

Hans Winberg: Att utveckla detaljerad styrning är som att leda ett barnkalas per SMS. Hur kan hälsa, vård och omsorg klara trycket?

11.15 - 11.50 Tre parallella seminarier

Alexander Hellquist och Martin Westin: Kan processledning av medborgardialoger bidra till att lösa komplexa samhällsproblem?

Ingrid Anderzén och Lars Frimansson: Ekonomistyrning = stress?

Thomas Andersson: Verksamhetsutveckling i organisationer med konkurrerande logiker – exemplet sjukvården.

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 13.50 Huvudtalare Stefan Arora-Jonsson: Vad konkurrens gör med organisationer.

14.00 – 14.35 Tre parallella seminarier

Nils Hertting: Styrning genom samverkan som förvaltningspolitiskt reptrick.

Pia Skott och Fredrik Molin: Utmaning och utveckling i skolan – hur kan skolans arbetsorganisation förändras för att möta framtidens utmaningar?

Katarina Barrling: Om kultur och kommunikation i politiska partier.

14.35 - 15.15 AVSLUTANDE FIKA

More news