SWEDESD

Satsning på nationella strategier för lärande och utbildning i södra Afrika

2015-04-13

SWEDESD tillsammans med partnerorganisationer i södra Afrika arrangerar en regional workshop i Zimbabwe för att utforska hur strategier för lärande och utbildning kan stärkas med hjälp av lärande för hållbar utveckling.

Mötet är en följd av det nya globala aktionsprogrammet för lärande för hållbar utveckling (GAP) som sjösattes under 2014 under ledning av UNESCO. FN:s medlemsländer uppmanas att agera inom fem prioriterade områden: policy, lärandemiljöer, kapacitet hos lärare och utbildare, ungdomar och lösningar på lokal nivå.

Under workshopen kommer nyckelaktörer från Botswana, Mauritius, Sydafrika och Zimbabwe att diskutera vad GAP innebär för respektive lands utbildningssystem på alla nivåer samt tillsammans arbeta fram förslag på nationella handlingsplaner för lärande och utbildning.

Workshopen som äger rum i Harare, Zimbabwe från 31 augusti till 4 september är ett samarbete mellan UNESCO, SADC/REEP (Southern African Development Community/Regional Environmental Education Programme) och SWEDESD.

Fler nyheter