SWEDESD

Valdebatt om utbildning för hållbar utveckling: krav på nationell handlingsplan

2014-08-11

Skol- och utbildningsaktörer från hela landet möter riksdagspolitiker för att diskutera vilka åtgärder inom lärande och utbildning som krävs för att möta vår tids stora utmaning: att skapa välfärd och rättvisa inom planetens gränser. Halvdagskonferensen äger rum på Rosenbad, Stockholm den 27 augusti.

Utbildning för hållbar utveckling (UHU) är utbildningssektorns bidrag när samhället ska ställa om och bli hållbart. Forskare, lärare, utbildare, elever, rektorer och företrädare för frivilligorganisationer och myndigheter från hela landet har tillsammans tagit fram rekommendationer med förslag på insatser som ökar kunskapsnivån och handlingskompetensen bland barn och vuxna.

- Sverige var en gång en föregångare vad det gäller att bedriva och utveckla lärande  för hållbar utveckling men har de senaste åren halkat efter. Vi vill se en vändning och uppmanar politikerna att skynda på omställningen med konkreta åtgärder, säger Magnus Persson, internationell samordnare i Karlstad kommun med lång erfarenhet av utbildning för hållbar utveckling och som arbetat med de nya rekommendationerna.

De ledande aktörerna inom skola och utbildning vill se en nationell handlingsplan för utbildning för hållbar utveckling (UHU) och att denna blir en del av Skollagen. Man föreslår även att regeringen uppdrar till Skolinspektionen och Universitetskanslersämbetet att granska hur UHU genomförs inom skolväsendet och högskolorna.

De pedagogiska metoder med relevant och ämnesöverskridande kunskapsinnehåll som kännetecknar UHU bör enligt aktörerna integreras fullt ut i lärarutbildningen. Dessutom bör medel för forskning om UHU tilldelas från regering och forskningsråd för att öka kunskapsbasen.
 
Debatten är en del av Sveriges förberedelser inför en internationell utbildningskonferens i Aichi-Nagoya, Japan 10-12 november då FN:s årtionde för lärande för hållbar utveckling ska summeras och ett nytt globalt program för ESD (Education for Sustainable Development) inledas. Det nya programmet GAP (Global Action Program) baseras på Sveriges och andras länders erfarenheter av utbildning för hållbar utveckling och ska verka i FN:s agenda för 2015 och framåt.

Arbetet med de nya rekommendationerna för lärande och utbildning för hållbar utveckling leds av SWEDESD (Swedish International Centre of Education for Sustainable Development) och Uppsala universitet, Svenska Unescorådet, Världsnaturfonden WWF och Universitets- och högskolerådet/Den Globala Skolan.

Journalister som är intresserade av att närvara vid debatten under eftermiddagen den 27 augusti (plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5) ombeds kontakta Susanne Zetterblom (kontaktuppgifter nedan). Registreringen är öppen mellan kl.12:30 - 13:30.

I politikerpanelen medverkar Roger Tiefensee (C), Jens Holm (V), Irene Oskarsson (KD), Nina Lundström (FP), Pyry Niemi (S), Mats Pertoft (MP) och Johan Hultberg (M). Moderatorer: Gunilla Elsässer, WWF Sverige och Anders Jidesjö, Linköpings universitet

Kontakt:

Susanne Zetterblom, koordinator, SWEDESDUppsala universitet – Campus Gotland
tfn: 0703-145540, e-post: susanne.zetterblom@swedesd.uu.se

Per Magnusson, samordnare för utbildning och vetenskap, Svenska Unescorådet
tfn 08-4053252, mobil 0702-295889, e-post: per.magnusson@regeringskansliet.se

Gunilla Elsässer, enhetschef Ekologiska Fotavtryck, Världsnaturfonden WWF
tfn: 08-624 74 22, 070-712 93 26, e-post: gunilla.elsasser@wwf.se

Anna Mogren, utbildningskonsult, Universitets- och högskolerådet/Den Globala Skolan
tfn: 0706-180416, e-post: anna.mogren@denglobalaskolan.com


Publikationer:

National Journeys towards Education for Sustainable Development, 2013: reviewing national ESD experiences from Costa Rica, Morocco, South Africa, Sweden, Viet Nam
UNESCO, 2013

Shaping the Education of Tomorrow: 2012 Report on the UN Decade of Education for Sustainable Development, Abridged. 
UNESCO 2012

Proposal For A Global Action Programme On Education For Sustainable Development As Follow-Up To The United Nations Decade Of Education For Sustainable Development (Desd) After 2014
UNESCO 2013

Fler nyheter