Lärande för hållbar utveckling på miljö- och utbildningskonferens i Göteborg

2015-06-15

Tillsammans med partnerorganisationer arrangerar SWEDESD ett antal seminarier och workshops under den åttonde upplagan av World Environment Education Congress - WEEC, som i år äger rum i Göteborg från den 29 juni till 2 juli. Här träffas lärare, utbildare och organisationer från hela världen för att dela erfarenheter och diskutera lärande, utbildning, miljö och hållbar utveckling.

Genom fyra olika evenemang kommer SWEDESD att lyfta frågor som rör policy, praktik och forskning inom området  lärande för hållbar utveckling.

Deltagare kommer att bjudas in till en diskussion om möjligheter och utmaningar för de föreslagna fokalpunkterna inom det nya globala aktionsprogrammet för lärande för hållbar utveckling (GAP). Därefter arrangeras ett panelsamtal för att ytterligare belysa GAP, bland annat genom exempel på lokala, nationella och globala strategier för implementering av programmet.

SWEDESD arrangera även två rundabordssamtal för att dela erfarenheter och insikter och för att samla synpunkter på resultat från centrets kapacitetsbyggande program och projekt inom lärande, utbildning och samverkansprocesser.

De fyra evenemangen som SWEDESD arrangerar under WEEC 2015 är:

Learning for a sustainable future - investigating an ESD tool for effective pedagogy (Rundabordssamtal) Måndag 29 juni kl.17.20 - 18.00. Plats C444/ Humanisten. Programnummer 129.

National Focal Points: From ESD Awareness to Research Based ESD Action (Workshop) Tisdag 30 juni kl.13.30 - 14.30. Plats T307/ Hovrätten. Programnummer 375.

The Global Action Programme on ESD - Global, Regional and National Perspectives (Plenum) Tisdag 30 juni kl.17:00 - 18:00. Plats Konserthuset.

Nudging, thinking or learning? - Multi-stakeholder collaboration for behaviour and system change (rundabordssamtal) Onsdag 1 juli kl.14.50 - 15.30. Plats C444/ Humanisten. Programnummer 335.

Fler nyheter