SWEDESD

Ny studie belyser medborgardialog i Sverige

2015-11-25

SWEDESD har genomfört en studie om Sveriges Kommuner och Landstings satsningar på medborgardialog i Upplands Väsby och Göteborg.

Sveriges Kommuner och Landsting driver sedan 2006 ett utvecklingsarbete om medborgardialog. Den nya studien, som genomförts av SWEDESD inom ramen för informellt lärande, utforskar hur medborgardialog kan utformas så att den bidrar till demokratisk och effektiv hantering av komplexa och omstridda samhällsfrågor.

Rapporten omfattar medborgardialoger om skolan i Upplands Väsby och om romsk inkludering i Göteborg, samt djupintervjuer med erfarna processledare. Dessutom formuleras rekommendationer för fortsatt arbetet med den här typen av samverkansprocesser.

Studien har genomförts av Alexander Hellquist och Martin Westin, SWEDESD.

Fler nyheter