Handlingsplan för hållbar utveckling vid Uppsala universitet

2016-02-11

Uppsala universitet har tagit beslut om vägen framåt för arbetet med hållbar utveckling. Det strategiska program för området som togs fram i höstas har nu kompletterats med en mer konkret handlingsplan för de närmaste åren.

I höstas antog Uppsala universitets konsistorium ett program för hållbar utveckling (pdf). Programmet syftar till att stimulera engagemang, initiativ och nytänkande inom hållbarhetsområdet. Det har sin utgångspunkt i universitetets Mål och strategier och ska vara vägledande för det interna arbetet.  

Nu har programmet kompletterats med en handlingsplan (pdf). Den konkretiserar de strategiska prioriteringarna i Program för hållbar utveckling genom ett antal insatser som ska genomföras 2016-2018. Bland annat ska hållbarhetsperspektiv inkluderas i tillämpliga utbildningsplaner och kursplaner, och kurser inom hållbar utveckling integreras i utbildningsprogram.

Fler nyheter