Uppsala Public Management Seminar 13 april, Blåsenhus Uppsala universitet

2016-03-01

SWEDESD deltar med kunskap kring samverkansprocesser när Uppsala universitet bjuder in forskare och praktiker till seminarium för att diskutera offentlig verksamhet och styrningen av den.

Anmälan senast den 3 april. Antalet platser är begränsade.
Kontaktperson: Karin Folcker, telefon: 070-1679015.

Seminaret arrangeras av IPF – Institutet för Personal- och Företagsutveckling AB, Avdelningen för uppdragsutbildning och UU Innovation vid Uppsala universitet.

Program

09.00 - 09.10 Inledning

09.10 - 10.00 Huvudtalare Nils Eklund: Nöden uppfinningarnas moder? Erfarenheter av hur statliga myndigheter möter utmaningar.

10.00 - 10.30 FIKA

10.30 - 11.05 Tre parallella seminarier

Lotti Fred och Julia Jennstål: Uppsala talar om tiggeri – medborgardialog som deliberativ demokrati.

Johan Hansson: Hur utveckla styrning som främjar motivation och innovation i kunskapsintensiva verksamheter?

Hans Winberg: Att utveckla detaljerad styrning är som att leda ett barnkalas per SMS. Hur kan hälsa, vård och omsorg klara trycket?

11.15 - 11.50 Tre parallella seminarier

Alexander Hellquist och Martin Westin: Kan processledning av medborgardialoger bidra till att lösa komplexa samhällsproblem?

Ingrid Anderzén och Lars Frimansson: Ekonomistyrning = stress?

Thomas Andersson: Verksamhetsutveckling i organisationer med konkurrerande logiker – exemplet sjukvården.

12.00 - 13.00 LUNCH

13.00 - 13.50 Huvudtalare Stefan Arora-Jonsson: Vad konkurrens gör med organisationer.

14.00 – 14.35 Tre parallella seminarier

Nils Hertting: Styrning genom samverkan som förvaltningspolitiskt reptrick.

Pia Skott och Fredrik Molin: Utmaning och utveckling i skolan – hur kan skolans arbetsorganisation förändras för att möta framtidens utmaningar?

Katarina Barrling: Om kultur och kommunikation i politiska partier.

14.35 - 15.15 AVSLUTANDE FIKA

Fler nyheter