Utbildning för hållbar utveckling i fokus under Almedalsseminarium

2016-07-08

Unescos generaldirektör Irina Bokova lovordade Sveriges arbete med lärande för hållbar utveckling. Men utbildningsminister Gustav Fridolin menar att vi behöver göra mer.
- Vi är medvetna om att lärande för hållbar utveckling är en stor utmaning för det svenska utbildningssystemet om vi ska kunna nå målen i Agenda 2030.

Gustav Fridolin meddelade att han vill se en genomlysning av svensk utbildning med inriktning på hållbar utveckling.

-Det görs mycket bra saker men vi saknar helhetsbilden. Vissa förändringar är viktiga som till exempel frågan om hur vi kan jobba mer ämnesöverskridande.

Eva Friman, föreståndare vid SWEDESD, lyfte förslag som ingår i underlag till regeringens handlingsplan för policyarbetet med hållbarhetsmålen 4 och 4.7 (utbildning och lärande för hållbar utveckling). Hon efterlyste en systematisk förändringsprocess av svensk utbildning med styrning mot hållbarhetmålen och Agenda 2030 och efterfrågade resurser till detta.

- Det är ett bra underlag vi har fått och vi tror att det är rätt plattform att arbeta vidare från. Vi delar synen på att förändringsarbetet måste vara enhetligt och övergripande istället för att ske i enskilda punktinsatser eller projekt, sa ministern som menade att utbildning för hållbar utveckling bör utvecklas bland annat genom de nationella skolutvecklingsprogrammen som från 2015 genomförs av Skolverket på uppdrag av regeringen.

Seminariet som arrangerades av SWEDESD, Uppsala universitet och Svenska Unescorådet kan ses i sin helhet på webben.

Fler nyheter