SWEDESD presenterar ny utbildning och handbok för samverkan kring hållbarhetsutmaningar

2016-10-13

Samverkan över sektorsgränser är idag en nödvändighet för att hantera komplexa samhällsutmaningar, exempelvis inom integration, naturresursförvaltning och stadsplanering. SWEDESD bjuder in till frukostseminarium för att informera om en ny kurs i samverkan och en handbok för processledning.

Att leda och delta i sektorsövergripande samverkan är idag en huvuduppgift för många som arbetar inom offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Erfarenheter från de senaste decenniernas samverkansarbete är dock blandade. Det finns goda exempel, men ofta har det visat sig vara en övermäktig uppgift att gå från ord till handling.

SWEDESD bjuder in till ett frukostmöte för att berätta om en nystartad utbildning i samverkan som ges vid Uppsala universitet. Som kurslitteratur används en handbok i processledning vilken bygger på erfarenheter av forskning och utveckling inom ett tjugotal planeringsprocesser runt om i världen. Här presenteras praktiska råd och möjligheter till teoretisk fördjupning för personer som deltar i, designar eller leder samverkan.

Seminariet kommer ledas av Martin Westin och Alexander Hellquist från SWEDESD och vänder sig till beslutsfattare och samhällsplanerare på lokal, regional eller statlig nivå som är intresserade av att utveckla metoder för samverkan.

Datum: 28 oktober
Tid: 8:15
Plats: Norra Latin, Stockholm

Anmälan senast den 21 oktober >>

Handboken Att leda samverkan finns tillgänglig i DiVA.

Fler nyheter