Onlinekonferens om utbildning för hållbar utveckling

2019-06-05

Swedesd tillsammans med Universitets- och högskolerådets (UHR:s) verksamhet Den globala skolan, Centre for Collaborative Learning for Sustainable Development (CCL) och Unescos Regionala kontor i Sydafrika (UNESCO ROSA) arrangerar en onlinekonferens om utbildning för hållbar utveckling 27-29 November 2019.

Konferensen 'Transforming Education for Agenda 2030' kommer att lyfta frågor som rör transdisciplinär utbildning inom formellt, icke-formellt och informellt lärande. Syftet är att dela forskning och utvecklingsarbete samt identifiera nya vägar att skala lärande och utbildning för hållbar utveckling. Konferensen riktar sig till forskare, grundskole- och universitetslärare samt praktiker från hela världen.

Konferensen genomförs som pilot för innovativa sätt att träffas, lära och utbyta kunskaper med varandra på ett miljömässigt hållbart sätt.

Call for Abstracts

Fler nyheter