SWEDESD

Anställda och övriga verksamma

Barrineau, Susanna, projektkoordinator
018-471 1520, 072-99 99 067
susanna.barrineau@swedesd.uu.se

Bengtsson, Stefan, projektkoordinator (föräldraledig)
018-471 8413
stefan.bengtsson@swedesd.uu.se

Do, Thao, forskningsassistent
018-471 8403, 070-167 99 57
thao.do@swedesd.uu.se

Friman, Eva, föreståndare
0498 108414, 018 471 8414
eva.friman@swedesd.uu.se

Hansson, Petra, universitetslektor
petra.hansson@swedesd.uu.se

Hellquist, Alexander, specialist
018-471 8405
alexander.hellquist@swedesd.uu.se

Jacobsson, Viktor, web editor
0498 108411, 018 471 8411
viktor.jacobsson@swedesd.uu.se

Kronlid, David, koordinator
018-471 2445, 070-495 43 39
david.kronlid@swedesd.uu.se

Mardi, Josefin, koordinator
0498-10 84 02, 070-1679973
josefin.mardi@swedesd.uu.se

Mickelsson, Martin, doktorand
018-471 2439
martin.mickelsson@edu.uu.se

Powell, Neil, gästprofessor
070-167 91 69
neil.powell@swedesd.uu.se

Skoog, Anna, projektkoordinator
018-471 8415, 070-167 99 64
anna.skoog@swedesd.uu.se

Skölfman, Marie-Louise, administrativ samordnare
018-471 8410
marielouise.skolfman@swedesd.uu.se

Urenje, Shepherd, specialist
0498-108407
shepherd.urenje@swedesd.uu.se

Westin, Martin projektkoordinator
018-471 8408
martin.westin@swedesd.uu.se

Zetterblom, Susanne, koordinator (tjänstledig)
0498-10 8409
susanne.zetterblom@swedesd.uu.se