Anställda och övriga verksamma

Länken under bilden leder till universitetets personalkatalog.

Barrineau, Susanna, projektkoordinator
018-471 1520, 072-99 99 067
susanna.barrineau@swedesd.uu.se

Sanna har en masterutbildning i miljöpolitik vid Kings College London och har arbetat på Centrum för miljö- och utvecklingsstudier och Enheten för universitetspedagogik vid Uppsala universitet. För Swedesd arbetar hon med planering och implementering av aktiviteter för lärare och studenter inom Campus Gotland Lärandelabb för hållbar utveckling. Sanna har många års erfarenhet av att bygga upp och stödja aktiv studentmedverkan inom högre utbildning. Hon representerar Swedesd som miljöombudsman.


Stefan Bengtsson, projektkoordinator
018-471 8413
stefan.bengtsson@swedesd.uu.se

Stefan Bengtsson arbetar som forskare med fokus på hållbar utveckling inom lärande och utbildning. Han har tidigare haft rollen som nationell koordinator för implementeringen av Unescos globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP) i Sverige och är numera del av forskningsprogrammet T-Learning samt biträdande samordnare för ett internationellt nätverk inom utbildning för hållbar utveckling via EEAR (European Education Research Association). Stefan har lång erfarenhet av att arbeta med rådgivning för implementering av hållbar utveckling och genusfrågor i utbildningssystem i östra och sydöstra Asien.


Do, Thao, forskningsassistent
018-471 8403, 070-167 99 57
thao.do@swedesd.uu.se

Thao Do har en masterutbildning i entreprenörskap vid Uppsala universitet och har arbetat som projektansvarig och konsult inom utbildning, kommunikation och marknadsundersökning med hållbarhetsfokus i Vietnam. Vid Swedesd arbetar hon med planering och implementering av två EU-finansierade forskningsprojekt, BONUS MIRACLE och BONUS RETURN. Thao ansvarar även för utveckling av lärande- och samverkansprocesser för intressenter, samt Re-Solve skalningsverktyg för projekt och innovationer. Hon medverkar också kring forskning och utbildning för hållbar utveckling med partnerorganisationer i Vietnam och Mekongregionen.


Friman, Eva, föreståndare
0498 108414, 018 471 8414
eva.friman@swedesd.uu.se

Eva Friman har en bakgrund som ekonom och doktor i idéhistoria och är föreståndare för Swedesd sedan 2015. Hon har forskat och undervisat tvärvetenskapligt i mer än 20 år inom bland annat humanekologi, ekologisk ekonomi och politisk ekologi. Hennes forskning fokuserar på global rättvisa och ekologisk hållbarhet ur ekonomiska och politiska perspektiv. Eva är adjungerad professor vid Sustainability Research Center vid University of the Sunshine Coast i Australien och deltar i forskningsprojektet Re-Set.


Hellquist, Alexander, specialist
018-471 8405
alexander.hellquist@swedesd.uu.se

Alexander har en bakgrund inom nationalekonomi med inriktning på miljöekonomi, och har arbetat på en Länsstyrelse och på Naturvårdsverket. På Swedesd jobbar han främst med utbildning, bland annat som kursledare för uppdragsutbildningen Att leda samverkan, och viss uppdragsforskning kopplade till lärande utanför det formella utbildningsystemet. Det kan handla om lärande som sker i samverkan mellan olika aktörer, eller i samband med dialogbaserade planeringsprocesser som medborgardialoger och samråd, se Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor. Alexander är särskilt intresserad av hur lärande i sådana processer påverkar människors preferenser, och av hur processledare balanserar de delvis motstridiga förväntningar som ställs på dem i demokrati-, planerings- och lärandeteori. Alexander är en av utvecklarna bakom processverktyget Inquiry Based Approach (IBA).


Jacobsson, Viktor, web editor
0498 108411, 018 471 8411
viktor.jacobsson@swedesd.uu.se

Viktor Jacobsson har en kandidatexamen i biologi vid Uppsala universitet med särskild inriktning mot bevarandebiologi. Han har många års erfarenhet inom grafisk produktion och kommunikation och arbetar idag som webbredaktör på Swedesd med ansvar för extern information, trycksaksframställning och teknisk support.


Kronlid, David, koordinator
018-471 2445, 070-495 43 39
david.kronlid@swedesd.uu.se


Mardi, Josefin, koordinator
0498-10 84 02, 070-1679973
josefin.mardi@swedesd.uu.se

Josefin har en bakgrund inom statsvetenskap och miljövetenskap. Tidigare roller inkluderar projektsamordning och kommunikationsarbete inom ideella organisationer, SIDA och Uppsala universitet. På Swedesd jobbar Josefin framförallt med projekt på Campus Gotland, exempelvis föreläsningsserien Sustainability Talks och koordinering av Campus Gotland Lärandelabb för hållbar utveckling, men även samverkan med Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland kring Agenda 2030.


Mickelsson, Martin, doktorand
018-471 2439
martin.mickelsson@edu.uu.se

Martin Mickelsson är doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet där han skriver en avhandling i samarbete med Swedesd om skalning av utbildning för hållbar utveckling. Han ingår i forskningsgruppen Re-Solve och faciliterar workshops om skalning i Sydafrika, Ecuador och Sverige. Utöver avhandlingen har han även ett forskningsintresse för utbildning om antibiotikaresistens som hållbarhetsutmaning.  Martin koordinerar även forskningsseminariet TRUST som erbjuder en tvärvetenskaplig miljö för forskare, doktorander och yrkesverksamma inom området lärande, utbildning och hållbar utveckling.


Powell, Neil, gästprofessor
070-167 91 69
neil.powell@swedesd.uu.se

Neil Powell är professor i hållbar utveckling vid University of the Sunshine Coast, Australien, och gästprofessor vid Swedesd. Han är även associerad forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI). Neils forskning är inriktad på transformativt lärande om komplexa och svårhanterliga frågor som rör vatten, styrning och förvaltning i en kontext som präglas av oförutsägbarhet och plötsliga miljöförändringar. Neil är ställföreträdande forskningsledare på Swedesd och ansvarig för projekten BONUS RETURN och BONUS MIRACLE, samt för utvecklingen av Swedesds kommande internationella masterprogram.


Skoog, Anna, projektkoordinator
018-471 8415, 070-167 99 64
anna.skoog@swedesd.uu.se

Anna Skoog arbetar som nationell koordinator för implementeringen av Unescos globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP) i Sverige. Hennes roll är att samordna, stimulera och följa upp nationella insatser inom området ESD. Hon har en kandidatexamen i Europakunskap från Göteborgs Universitet, som inkluderade en termins praktik på Svenska Unescorådet. Hon har också läst freds- och konfliktstudier, religion och kritiska studier. Utöver hennes akademiska arbete har hon varit ambassadör för Agenda 2030 på uppdrag av Svenska FN-förbundet.


Skölfman, Marie-Louise, administrativ samordnare
018-471 8410
marielouise.skolfman@swedesd.uu.se


Urenje, Shepherd, specialist
0498-108407
shepherd.urenje@swedesd.uu.se

Shepherd Urenje har jobbat på Swedesd sedan 2010 med utbildning för hållbar utveckling inom formell utbildning. Han har studerat utvecklingspedagogik vid University of London och arbetat som lärare inom miljövetenskap och utvecklingspedagogik i Zimbabwe och Storbritannien. Idag koordinerar han arbetet att stödja lärare och lärarutbildare i Skandinavien, Afrika och Asien att utveckla strategier för implementering av lärande för hållbar utveckling. Han är idag bland annat ansvarig inom projekten EduBup och Campus Gotlands Lärandelabb för hållbar utveckling.


Westin, Martin projektkoordinator
018-471 8408
martin.westin@swedesd.uu.se


Zetterblom, Susanne, koordinator
0498-10 8409
susanne.zetterblom@swedesd.uu.se