Swedesd firar 10 år!

Swedesds verksamhet utgörs av forskning, utbildningsinsatser, metod-, verktygs- och processutveckling, samt policyarbete inom området utbildning och lärande för hållbar utveckling. Verksamheten sker till förmån för alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet, i Sverige och i världen. Vår verksamhetsidé är att:

  1. erbjuda en forskningsbaserad lärandemiljö för ESD (Education for Sustainablde Development) med teorier, metoder och verktyg för transformativt lärande, samt att;
  2. bedriva nationell och internationell samverkan inom ESD för att skala lärande och utbildning för hållbar utveckling och därmed bidra till universitetets arbete för en bättre värld.

Swedesd har nu varit verksamt inom båda dessa områden i 10 år! Men hur började vår resa?

Som ett av flera drivande länder i FN:s dekad för utbildning för hållbar utveckling (2005-2014) beslutade regeringen 2006 att ge Sveriges biståndsmyndighet Sida i uppdrag att finansiera etablerandet av en verksamhet för lärande för hållbar utveckling vid dåvarande Högskolan på Gotland (UD2006/48225/USTYR). Swedish International Centre of Education for Sustainable Development (SWEDESD) såg dagens ljus 2008 och har sedan starten initierat och implementerat internationella projekt tillsammans med aktörer i Sidas partnerländer, främst i södra Afrika och Asien. Med hjälp av ett internationellt vetenskapligt råd har Swedesd byggt upp ett forsknings- och implementeringsnätverk över hela världen. Under de senaste åren och i takt med inträdet i Uppsala universitet, som fullbordades 2014, och utfasningen av finansiering från Sida, har arbetet präglats av en fördjupad förankring i forskning och uppbyggnad av FoU-verksamhet i Sverige och andra länder.

Vi är glada och stolta över att efter hårt och intensivt arbete befinna oss precis där vi är idag! Vi ser mycket positivt på Uppsala universitets engagemang för hållbar utveckling och ESD. Som Uppsala universitets forsknings- och utvecklingscentrum för ESD, har Swedesd engagerat sig i strategisk nationell och internationell forskning för utbildning och lärande för Agenda 2030. Vår tids utmaningar inom hållbarhetsområdet är i många fall unika, svåra att konceptualisera, förutsäga och lösa. vilket ställer höga krav på teoretiska ramverk, metoder och verktyg för transformativt lärande och samverkan.

Swedesds roll och funktion vid Uppsala universitet ska nu på rektors initiativ utredas. Målet är att hitta en permanent universitetsövergripande lösning, och att Swedesd tar det sista steget i utvecklingen till ett fullvärdigt universitetscentrum. Vi vill även uppmärksamma två nya satsningar inom Uppsala universitet:  vårt kommande internationella masterprogram i utbildning och lärande för hållbar utveckling samt Campus Gotland nya arena för lärande, utbildning och hållbar utveckling – Campus Gotland ESD Learning Lab.

Tillsammans med våra partners (forskare, lärare, studenter, praktiker, och policyaktörer), tillsammans med genuint stöd från ledningen för vår fakultet, Campus Gotland och universitetet har detta varit möjligt att åstadkomma. Vårt varmaste tack till er alla!

Eva Friman, föreståndare

Greetings

Jim Taylor

Research Fellow
University of KwaZulu-Natal, South Africa

Hi Eva

Thank you for this invitation and congratulations on reaching the ten year milestone.
Working with SWEDESD has been a high-light of my life, both professional and social. From the first key-note and launch of the concept in Gotland, ten years ago, the friendliness of all the people has been very special. This includes staff, advisors, academics and all associated with the concept of SWEDESD.

The sense of care and concern has been amazing. The example that the Swedish nation offers the world is beautiful, empathic and participatory through it’s democracy.  If only other nation states could follow this caring and inclusive example.

All nations should be working towards societies that are less exploitative of resources, less exploitative of each other, more sustainable in action and more caring in nature!
Of course management challenges at SWEDESD, in a Centre that seeks to serve the world, but is just a part of it, have always been there.  Where these challenges could be engaged with better things became possible!
The support for teacher capacity development especially across southern Africa has been a particular highlight of SWEDESD work.

For future collaboration the sharing of resource materials, such as the ‘tools for science and sustainability’ could be a real possibility! Where we can link these to the SDG’s for tangible and practical ‘sustainability pathways’ a brighter future will be possible.

Best wishes and much love to all

Jim


Dear Eva,

I hope the following will suffice. Please pass along my best wishes to the team and the administration at Uppsala.

I too want to share my congratulations on 10 significant years of SWEDESD giving superb leadership and support to the global goal of a more sustainable future. In 2002, at the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg, Sweden promised the world leaders that the nation would give help and direction in the form of education for sustainable development. Unlike many, Sweden kept its promise and continues to do so today. From its thoughtful and strategic inception by the Swedish government as part of this commitment, to this very day, SWEDESD has continued the global outreach of your nation in education’s role in a sustainable future for all.

SWEDESD has shown leadership from its beginning by hosting crucial formative conferences, planning/implementation meetings and its leaders have reached out to contribute intellectually at global ESD events. This guiding role continues today as SWEDESD serves as a crucial leader of UNESCO’s Global Action Plan on ESD. SWEDESD is not only a singular lead actor. SWEDESD is a team builder and network maintainer.  As a UNESCO Chair in Reorienting Education towards Sustainability, I can attest that working with the small but effective SWEDESD team has been both a pleasure and an effective way of truly collaborative working. Together with the Learning Teacher Network and my UNESCO Chair’s International Network of Teacher Education Institutions we held a global conference on reorienting teacher education to address sustainability in Visby. In addition, I keep in touch and continually discuss ESD strategy with the SWEDESD executive team.

SWEDESD has developed and grown over the 10 years. The link to Uppsala University is so timely, as now, with the challenges for nations of implementing the SDGs and the Global Education 2030 Agenda, SWEDESD and its combined university resources are even more important. This ESD support, channeled through the new emerging UNESCO Global Action Programme, addresses not only SDG4 but also, as the UN General Assembly recognized last December, addresses the implementation of all the SDGs. I, and many others, hope that a parallel concept of “SWEDESD 2030” emerges and SWEDESD in reality continues as a cornerstone of the world’s ESD initiatives long into the future.

Again, my congratulations, my thanks and my welcome to the SWEDESD teams of past, present and future. Warmest regards and hopes of continued collaboration

Charles

Charles A. Hopkins

Chairholder, UNESCO Chair in Reorienting
Education towards Sustainability, York University Canada

Tichaona Pesanayi

Programme Manager
SADC REEP at WESSA, South Africa

Dear Eva

Working with SWEDESD has been of great value in extending adding value to the work of the SADC REEP beyond its funding period, and scaling up a unique and productive North-South collaboration. This came at the right time through ’The Parts and the Whole’ / Fundisana for Change and ’Sustainability starts with teachers’. It is our hope that we can work together closely again and that future collaboration can incorporate various aspects of ESD capacity building beyond just teacher education, to include TVET, and Agricultural education and training. Well done team SWEDESD!

Best regards

Tichaona