Forskning och utveckling

Integrerade och kollaborativa forsknings- och utvecklingsprojekt för hållbar utveckling i Sverige och internationellt.