SWEDESD

Forskning och utveckling

Integrerade och kollaborativa forsknings- och utvecklingsprojekt för hållbar utveckling i Sverige och internationellt.

Swedesds forsknings- och utvecklingsprojekt ska vara tvärvetenskapliga, transdisciplinära, och globala och bidra till en långsiktigt hållbar regional, nationell och global samhällsutveckling. Tillsammans med våra partners arbetar vi med kapacitetshöjande insatser för lärare och utbildare, samverkansprocesser kring komplexa hållbarhetsfrågor och skalning av lärande och utbildning för hållbar utveckling.

T-Learning - Transgressive Social Learning for Social-Ecological Sustainability in times of Climate Change

Sustainability Starts with Teachers

An ESD Action Learning Programme for Secondary Teacher Educators in southern Africa


Read more

EduBalt

Developing Capacity for Teaching Sustainable Development in the Baltic Sea Region

Read more

Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor

Stöd till svenska kommuner som genomför medborgardialoger 

Läs mer

Re-Solve scaling research group

Theory, method and analytical development. Read more