Samverkansprocesser

Vår tids hållbarhetsutmaningar är komplexa, gränsöverskridande och präglas ofta av kännbara målkonflikter. För att hitta lösningar behöver vi arbeta tillsammans vilket ställer höga krav på hur samverkan utformas.

SWEDESD utforskar nya vägar till dialog och lärande inom samhällsplanering. Våra erfarenheter från medborgardialog och samråd i Europa, södra Afrika och Asien tillsammans med partnerorganisationer visar att det går att samarbeta även kring komplexa hållbarhetsfrågor.

Men kvalificerad processledning behövs för att hantera motstridiga åsikter och intressen. Processdesignen måste anpassas till förutsättningarna och processledaren måste kunna tillämpa olika tekniker för att stötta deltagarna att bygga förtroende, skapa en delvis gemensam förståelse för problemen, hantera konflikter, ta legitima beslut och vidta åtgärder.

Baserat på vår erfarenhet och forskning initierar och processleder SWEDESD samverkan kring omstridda hållbarhetsfrågor samt utbildar personal på myndigheter och andra organisationer i processledningsmetod.

Vi utbildar i samverkansarbete

SWEDESD i samarbete med Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet erbjuder numera kursen Att leda samverkan. Utbildningen består av tre tvådagarstillfällen i Uppsala och leds av Martin Westin och Alexander Hellquist från SWEDESD.

Läs mer

Westin M, Hellquist A, Colvin J, et al. 2014. Towards Urban Sustainability -Learning from the design of a programme for multi-stakeholder collaboration. Southern African Journal of Environmental Education, 2013(1), 39–57.

Westin M. Hellquist A, Calderon C. 2014. The Inquiry Based Approach : A facilitator´s handbook. Uppsala University.

Westin M. Hellquist A. 2015. Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor - En studie av SKL:s utvecklingsarbete Sveriges Kommuner och Landsting

Stenberg J. Abrahamsson H. Benesch H. et al. 2013. Framtiden är redan här: Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling.

Ison R. 2010. Systems Practice: How to Act in a Climate Change World.

Blackmore C. 2010. Social Learning Systems and Communities of Practice. Springer London.

Forester J. 1999. The Deliberative Practitioner: Encouraging Participatory Planning Processes. MIT Press.