SWEDESD

Att leda samverkan

Mer och bättre samverkan över sektorsgränser är nödvändigt för att hantera de alltmer komplexa problem våra samhällen ställs inför – exempelvis inom integration, naturresursförvaltning och stadsplanering. Det ställer krav på att vi utvecklar kompetenser för att hantera samverkansarbetets innehåll och form.

I samarbete med Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet erbjuder Swedesd utbildning i facilitering och processdesign. Att leda samverkan riktar sig till dig som leder eller deltar i samverkan för att hantera komplexa samhällsproblem inom offentlig, privat eller idéburen sektor. I övrigt finns inga formella förkunskapskrav. 

Under kursen väver vi samman teoretisk och praktisk kunskap för att deltagarna ska kunna utveckla kompetens inom facilitering och processdesign. Ett nyckelmoment är reflekterande samtal mellan deltagare och kursledare.

Kursen möjliggör för deltagarna att nå följande mål. 

 • Ökad kunskap om design-, lärande- och planeringsteori av relevans för samverkansarbete.
 • Ökad praktisk förmåga att processdesigna och facilitera samverkan kring komplexa samhällsproblem.
 • Ökad förståelse för framgångsfaktorer för samverkansarbete.
 • Ökad kunskap om verktyg och metoder för processdesign och facilitering samt ökad förmåga att göra väl underbyggda val mellan dessa.
 • Ökad insikt i hur din personliga faciliteringsstil möjliggör och begränsar samverkansarbete.
   

Att leda samverkan (pdf) är en handbok i processledning skriven av kursledarna. Materialet ingår i kurslitteraturen som även omfattar andra praktiknära vetenskapliga texter och fallbeskrivningar.

Intresseanmälan

Kursen består av tre tvådagars-träffar i Uppsala. Mellan träffarna testar deltagarna nya arbetssätt inom ramen för sitt ordinarie arbete, med stöd från kursledarna. Den beräknade tidsåtgången är sex dagars heltidsarbete för kurstillfällena, samt en dags för- och efterarbete i samband med varje kurstillfälle.

Pris för kursen är 23 400kr exkl. moms.

Gör en icke bindande intresseanmälan till kursen genom att mejla Malin Ardre, malin.ardre@uadm.uu.se. Ange ditt namn och din organisation.

Att leda samverkan
 • Kursens innehåll och upplägg anpassas efter deltagarnas behov. 
 • Under kursen kombineras teorier om processdesign, lärande och planering med praktiska erfarenheter. 
 • Du får möjlighet att lära dig om de senaste vetenskapliga rönen och bygga nätverk med andra processledare.

Kursupplägg

Kurstillfälle 1

 • Att hantera komplexitet
 • Processledarens roll
 • Design av samverkansprocesser
 • Att engagera deltagare
  Test av nya arbetssätt

Kurstillfälle 2

 • Reflektion kring nya arbetssätt
 • Verktyg för processledning Dialogteknik
 • Att hantera konflikter och maktskillnader
  Test av nya arbetsätt

Kurstillfälle 3

 • Reflektion kring nya arbetssätt
 • Verktyg för processledning
 • Utvärdering
 • Att säkerställa långsiktig kapacitet för samverkan

KURSLEDARE

Kursen leds av Martin Westin och Alexander Hellquist från SWEDESD, Uppsala universitet. Båda har lång erfarenhet av att leda och designa samverkansprocesser kring komplexa samhällsproblem, både i Sverige och utomlands. Kursledarna har gjort vetenskapliga utvärderingar av en rad samverkans- och dialogprocesser i kommuner åt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och hållit åtskilliga utbildningar kring processdesign och processledning både inom myndigheter och i civilsamhälle. Under kursen bidrar även flera forskare med perspektiv som fördjupar och breddar förståelsen för möjligheter och utmaningar med samverkan.

KONTAKT

För mer information kontakta: Lena Sundberg, projektledare, tel 018-4717587, lena.sundberg@uadm.uu.se

Du når också Avdelningen för uppdragsutbildning via tel 018-471 6835 eller uppdragsutbildning@uadm.uu.se