SWEDESD

Lärande och utbildning för hållbar utveckling

Education for Sustainable Development (ESD), eller lärande och utbildning för hållbar utveckling, möjliggör för alla att förvärva de kunskaper, färdigheter, attityder och värden som krävs för att aktivt delta i utformningen av en hållbar framtid. ESD innebär att kritiska komplexa hållbarhetsfrågor – t.ex. klimatförändringar, fattigdomsbekämpning, risker och katastrofer, hållbar konsumtion, migration och biologisk mångfald – inkluderas i utbildning och lärande på ett integrerat sätt.

ESD innebär också att skapa deltagande undervisningsmetoder och högkvalitativa inlärningsmiljöer som gör det möjligt för lärande att aktivt medskapa sin värld och framtid. ESD främjar kompetenser som kritiskt tänkande, handlingskompetens, framtidsscenariekompetens och kollaborativt beslutsfattande. ESD handlar om läroplaner och lärandeinnehåll, pedagogik och lärandemiljöer, lärandemål och social omvandling i formellt, icke-formellt och informellt lärande.