SWEDESD

Öppet seminarium 22 februari 2017 vid Campus Gotland

"Towards the Paris Agreement: the need for leadership in times of change"

Sustainability Talks gästas av Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap. 

Datum: 22 februari 2017
Tid: 14.00-16.00
Plats: Sal B24 Campus Gotland

Anmälan till Lovisa Eiriksdottir, lovisa.eiriksdottir@swedesd.uu.se