Verktyg och metoder

Här presenterar vi verktyg och metoder som erbjuds aktörer och organisationer verksamma inom utbildnings- och hållbarhetsområdet. De är utvecklade i samarbete med Swedesd partnerorganisationer och används inom flera av våra forsknings- och samverkansprojekt. 

re-solve

Ett reflexivt och iterativt processverktyg för att skala utbildning för hållbar utveckling.
Läs mer

The Inquiry Based Approach (IBA)

IBA är en arbetsmetod för att underlätta lärande och samverkan över sektors- och professionsgränser.
Läs mer