Black Dot skapar samhälle av ’doers’

Karin Bylund 24 år, Black Dot samt Forsknings- och innovationskontoret på Göteborgs universitet.
Fritidsintressen: Brädspel, matlagning, second hand-möbler.

Karin Bylund, 24 år, är ordförande för studentdrivna föreningen Black Dot i Göteborg som skapar möjligheter för studenter att ta fram riktiga lösningar för hållbar utveckling genom värdeskapande processer. Black Dot är en av 21 medlemsorganisationer i SDSN Youth in Northern Europe som arbetar med de globala målen för hållbar utveckling och unga vuxna.

Sedan ung ålder har Karin arbetat för att unga ska ha tillgång till en plats där de får utvecklas utanför en tävlingskultur. I hennes nuvarande engagemang driver hon Black Dot som har skapat en modell för att matcha studenter från olika discipliner med företag och organisationer med en konkret hållbarhetsutmaning. Black Dot är partner i ett regionalt projekt tillsammans med under Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Högskolan Väst och EU som hittills involverat 300 studenter och 50 organisationer på deras ’Innovation Weekends’. De vill skapa ett samhälle och en kultur av ’doers’. De fyller ett glapp i den traditionella akademiska modellen, där studenter får använda sin kunskap och kompetens för att skapa konkret samhällsnytta i en trygg miljö.

- Studenter är nyckeln till förändring mot hållbar utveckling. Dels har de stor kapacitet och vilja, en hög utbildningsgrad och en förståelse för globala och komplexa utmaningar, såsom klimatförändringarna. Konsekvenserna av ett ohållbart samhälle driver på och sporrar unga att göra skillnad, och genom oss får de verktyg för att ta sig an utmaningarna, säger Karin.

Att lära sig att samarbeta över gränserna är en förutsättning för hållbar utveckling, menar Karin. Black Dot öppnar upp för studenter att lära av varandra och samarbeta mellan olika kunskapsområden och kulturer. Komplexa lösningar kräver komplexa team, något som har gett mervärde både internt, externt samt på ett personligt plan. Karin berättar att kvaliteten har ökat väldigt mycket genom att medverkande studenter och Black Dot-teamet kommer från olika länder, olika bakgrunder och discipliner. Både studenter och organisationer är mycket nöjda med resultatet som ett team med mångfald skapar, och studenterna tycker det är skönt att göra något konkret till skillnad från att bara analysera och teoretisera.

- För att lära sig om hållbar utveckling, måste vi förstå att det finns olika perspektiv och få kunskap om hur vi faktiskt kan göra skillnad. Det är precis det gapet vi försöker fylla, och hoppas att denna modell kan spridas till fler städer och fler länder. Vi måste sluta konkurrera och istället stötta varandra eftersom vi strävar mot samma mål, säger Karin och tittar på de globala mål-kuberna. Mindre snack, mer action!, uppmuntrar Karin.

Text och foto: Linnéa Lundmark, SDSN Youth in Northern Europe

#månadensvärldsförbättrare lyfter fram unga personer som med kraft arbetar för att förändra samhället i en hållbar riktning – med fokus på lärande. Initiativet är ett samarbete mellan en rad organisationer som verkar inom UNESCO Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD) i Sverige.