Masoume handplockades från språkintroduktionskursen för att stödja nyanlända i skolan

Masoume Hazaraee, 21 år, arbetar på Klinteskolan och Högbyskolan på Gotland. Hennes fritidsintressen är familj, simning och gym.

#månadensvärldsförbättrare

Efter avslutad språkintroduktionskurs och tre år i Sverige jobbar Masoume Hazaraee som studiehandledare och modersmålslärare i två grundskolor på södra Gotland. Där lotsar hon nyanlända ungdomar in i studier på svenska. Hon gläds åt att se ungdomarna växa och klara prov på det nya språket.

Vi träffar Masoume på Klinteskolan några mil utanför Visby där hon är i färd med att förbereda en lektion om persiska poeter. Till hennes lilla klassrum kommer elever för att få stöd och hjälp och där förbereder hon sig även för sin roll som studiehandledare ute i ordinarie klasser.

Masoume växte upp i Qazvin, men flydde från Afghanistan till Iran som barn tillsammans med sin mamma och tre syskon efter att pappan dödats. Hennes bror flyttade till Sverige och efter en tid följde resten av familjen efter.

Hon minns hur det var att komma hit och att börja studera utan något stöd och skrattar när hon berättar om de många anteckningsblocken fyllda med översättningsord. Hon vet hur svårt det kan vara.

- Jag talar om för eleverna att jag är stolt över dem. Jag tror det stärker eleverna att veta att jag har varit i samma situation som de. Jag blir en förebild och visar att det går att lära sig. Eftersom jag och eleverna har samma kulturella bakgrund så har jag kunskap och kan knyta ihop det bästa från två världar, säger Masoume.

Hon vill alltid vara väl förberedd. På bussen till och från jobbet funderar hon på och förbereder olika moment. Fungerar inte en metod, så försöker hon med en annan.

I sin roll som lärare arbetar Masoume aktivt med de globala målen för hållbar utveckling. Framförallt bidrar hon till mål 4 om god utbildning för alla, men även mål 5 och 10 om ökad jämställdhet och jämlikhet samt mål 16 om fredliga och rättvisa samhällen. Ämnen som hon gärna tar upp med eleverna.

- Det jag gör är ju lärande och utbildning, men det är också så mycket mer. Vi diskuterar samhällsfrågor, jämställdhetsfrågor, och kulturella frågor. Det är så roligt att få jobba med ungdomar, att få chansen att stödja och motivera dem.

Text: Susanne Zetterblom, Swedesd
Foto: Viktor Jacobsson, Swedesd

#månadensvärldsförbättrare lyfter fram unga personer som med kraft arbetar för att förändra samhället i en hållbar riktning – med fokus på lärande. Initiativet är ett samarbete mellan en rad organisationer som verkar inom UNESCO Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD) i Sverige.