Adam ger unga möjlighet att påverka klimatarbetet

Adam Leckius, 28 år, internationell koordinator för PUSH Sverige. Intressen: sång, dokumentärer och natur.

Adam Leckius brinner för klimatfrågan och för att göra de internationella klimatförhandlingarna begripliga. Som internationell koordinator för PUSH Sverige inspirerar och vägleder han organisationens unga medlemmar att verka som påverkansaktörer i klimatarbetet.

Adam har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och politik. Det specifika klimatengagemanget började för några år sedan då han fördjupade sig i den vetenskapliga sidan av klimatförändringarna, något som ökade hans förståelse för hur klimatet hänger samman med de ekonomiska och politiska systemen. Insikterna om sambanden och om de privilegier som det innebär att bo i Sverige, ett av världens mest demokratiska länder, väckte viljan att agera.

- Jag känner ett ansvar att förvalta de privilegier som jag fått och att engagera mig för alla de människor som inte har möjlighet att göra sin röst hörda, både i dag och i framtida generationer.

En ödesfråga för klimatet, likväl som för många andra liknande utmaningar, är hur globaliseringens fördelar och nackdelar ska kunna balanseras. Samtidigt som problemen kräver internationell styrning, får detta inte göra att människor känner sig politiskt marginaliserade. Nya möjligheter till inkludering är nödvändiga och detta, tillsammans med ungas rättigheter, är två viktiga kärnområden inom PUSH, berättar Adam.

- Vi kan representera många ungdomars röster och intresse, för den framtid vi förtjänar. Men om vi ska kunna påverka måste politiker och företag släppa in oss. I många länder är detta dock inte självklart och därför är vår internationella organisering och solidaritet av största vikt.

I december är det dags för nästa klimattoppmöte, COP 24 i Katowice, Polen. Inför detta är Adams kalender fullbokad med rekryteringar av nya PUSH-delegater, ledning av interna kunskapsbyggande onlinemöten, och nationella Talanoa-dialoger, en särskild mötesform som används för att kartlägga ländernas klimatansträngningar och ambitioner för framtiden. Genom Adams arbete inom PUSH skapas förutsättningar för andra medlemmar att aktivt medverka på plats i Katowice.

Text: Tove Lexén, vice ordförande PUSH Sverige
Foto: Emil Langvad

#månadensvärldsförbättrare lyfter fram unga personer som med kraft arbetar för att förändra samhället i en hållbar riktning – med fokus på lärande. Initiativet är ett samarbete mellan en rad organisationer som verkar inom UNESCO Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD) i Sverige.