Co-creation lab

Under de senaste åren har samskapande vuxit fram som ett innovativt och hållbart tillvägagångssätt för att underlätta processer med flera intressenter i transdisciplinära projekt. Samskapandet ser på intressenter som "co-designers" som bidrar med verklig kunskap och perspektiv genom hela innovationsprocessen.

Swedesd håller just nu på att skapa ett Co-creation Lab. Labbet kommer att använda olika metoder som transformativ speldesign, berättande och framtida metoder för att minska sociala avstånd och skapa ett säkert utrymme för att förbättra öppen dialog och stimulera "thinking outside the box". Dessutom kommer det att främja utforskning och experiment, där kunskap och agerande kan överbryggas, och handlingar kan testas i neutrala miljöer.

Om du är intresserad och vill veta mer, vänligen kontakta Thao Do.

Senast uppdaterad: 2022-05-02