Forskning och samverkan

MISTRA EC

Mistra Environmental Communication (MISTRA EC) är ett fyraårigt forskningsprogram med syfte att förnya och utveckla miljökommunikation så att såväl forskning som policy och praktik genomsyras av en kvalificerad och inkluderande förståelse av miljökommunikation. Detta kommer att främja omställningen till ett mer hållbart samhälle. Läs mer om forskningsprogrammet MISTRA EC

Miljökommunikationsdagarna 16-17 november 2021

TRUST

Uppsala transdisciplinära seminarium i lärande för hållbar utveckling och global hälsa - en akademisk miljö för praktiker, forskare och doktorander. Läs mer om seminariet.

Living with microbial roommates

Health literacy capability in antimicrobial resistance education 

En treårig studie om hur lärande kring antibiotikaresistens hanteras inom utbildning och hälsa i Zimbabwe. Läs mer om projektet

Social Innovation in Health Initiative (SIHI) Sweden

Swedesd är koordinator inom SIHI Sweden, ett nystartat nätverk med ambitionen att främja interdisciplinär forskning för social innovation. Läs mer om SIHI Sweden på nätverkets hemsida

Efficient SDG Fulfilment for Regions in Transition (EFFORT)

Ett samarbete mellan Sverige, Rwanda och Uganda för att stärka kapaciteten för forskning och implementering av Agenda 2030. Läs mer om EFFORT

Advanced Regional Training Programme (ARTP) in Southern Africa

Ett projekt för att bygga kapacitet bland lärare och utbildare att kunna integrera utbildning för hållbar utveckling inom all utbildning i länder i södra Afrika. Läs mer om projektet

Science Education for Action and Engagement towards Sustainability (SEAS)

Ett EU-finansierat projekt på tema 'open schooling'. Läs mer om SEAS

Avslutade

RE-SET
A research program on transformation for regional sustainable development.

Evidensbaserad hantering av SDG-synergier och konflikter: Förnyelse av miljöanalysen för en mer effektiv roll i Agenda 2030
Ett samarbete med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

MESIN
Education for Sustainable Development in the Nordic Countries.

Mapping Sustainability Initiatives on Gotland and Campus Gotland Outreach
Ett projekt finansierat av Sällskapet De Badande Wännerna.

Wicked Problems and Urban Sustainability Transition

BONUS RETURN
Reducing Emissions by Turning Nutrients and Carbon into Benefits

Integrering av Agenda 2030 inom arbetet med regional utvecklingsstrategi på Gotland
Ett samarbete med Region Gotland om hållbar regional utveckling.

Polhemskolan
Stöd till lärare och pedagoger vid den nystartade Polhemskolan i Visby.

Lärande för hållbar utveckling i Östhammars kommun​

Capacity Development for Agenda 2030 in Zambia and Zimbabwe
Supporting teacher educators to integrate Education for Sustainable Development into their practice.

Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor 2016-2018
Stöd till svenska kommuner som genomför medborgardialoger.

BONUS MIRACLE
Social learning and dialogue on ecosystem services and policy instruments in the Baltic Sea Region.

Transgressive Learning in Times of Climate Change (T-learning) 2016-2018
A Transformative Knowledge Network

Education for Sustainable Development in Mongolia 2015-2017

Sustainability Starts with Teachers 2015-2018
An UNESCO Flagship Programme within the Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD)

Nordiskt högre seminarie inom miljödidaktik och utbildning för hållbar utveckling 2017

Senast uppdaterad: 2021-11-25