Forskning och samverkan

Integrerade och kollaborativa forsknings- och samverkansprojekt inom lärande för hållbar utveckling.

Swedesd arbetar för att öka samarbetet med praktiker och forskare från svensk och internationell forskningsbas och skapa forskning och samverkan inom lärande, utbildning och hållbar utveckling som är;

  • tvärvetenskaplig - över ämnesgränserna
  • transdisciplinär - med aktörer från sektorer utanför den akademiska världen
  • global - som inkluderar många relevanta socio-geografiska perspektiv, förhållningssätt och kunskapstraditioner från olika platser och sammanhang

Swedesd forskningsstrategi 2015-2018

TRUST

Uppsala transdisciplinära seminarium i lärande och hållbar utveckling Läs mer

MISTRA Environmental Communication

Ett forskningsprogram om transformativ miljökommunikation Läs mer

Integrering av Agenda 2030 inom arbetet med regional utvecklingsstrategi (RUS) på Gotland

Ett samarbete med Region Gotland om hållbar regional utveckling. Läs mer

BONUS RETURN

How can eco-technologies help turn nutrients and carbon from environmental problems into societal benefits in the Baltic Sea Region? Read more

RE-SET

Transformation for regional sustainable development in Sweden and Australia. Read more

MIRACLE

Social learning and dialogue on ecosystem services and policy instruments in the Baltic Sea Region. Read more

Capacity Development for Agenda 2030 in Zambia and Zimbabwe

Supporting teacher educators to integrate Education for Sustainable Development into their practice. Read more

Polhemskolan

Det här projektet syftar till att ge stöd till lärare och pedagoger vid den nystartade Polhemskolan i Visby med inriktning Naturvetenskap och Hållbar utveckling. Läs mer

Sustainability Starts with Teachers

An UNESCO Flagship Programme within the Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD). Read more

Re-Solve scaling

A research group for theory, method and analytical development. Read more

Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor

Stöd till svenska kommuner som genomför medborgardialoger. Läs mer

MESIN

Education for Sustainable Development in the Nordic Countries Read more

Advanced Regional Training Programme (ARTP) in Southern Africa

Capacity building to support educators to integrate Education for Sustainable Development into all areas of education in Southern Africa. Read more