Forskning och samverkan

Integrerade och kollaborativa forsknings- och samverkansprojekt inom lärande för hållbar utveckling.

RE-SET

Transformation for regional sustainable development in Sweden and Australia. Read more

Integrering av Agenda 2030 inom arbetet med regional utvecklingsstrategi (RUS) på Gotland

Ett samarbete med Region Gotland om hållbar regional utveckling. Läs mer

Re-Solve scaling

A research group for theory, method and analytical development. Read more

WICKED PROBLEMS AND URBAN SUSTAINABILITY TRANSITION

Capacity Development for Agenda 2030 in Zambia and Zimbabwe

Supporting teacher educators to integrate Education for Sustainable Development into their practice. Read more

MESIN

Education for Sustainable Development in the Nordic Countries Read more

Lärande för hållbar utveckling i Östhammars kommun

Läs mer

Advanced Regional Training Programme (ARTP) in Southern Africa

Capacity building to support educators to integrate Education for Sustainable Development into all areas of education in Southern Africa. Read more

Science Education for Action and Engagement towards Sustainability (SEAS)

A EU funded project on 'open schooling'. Read more

Evidensbaserad hantering av SDG-synergier och konflikter: Förnyelse av miljöanalysen för en mer effektiv roll i Agenda 2030

Ett projekt i samarbete med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Läs mer

Avslutade

Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor 2016-2018

Stöd till svenska kommuner som genomför medborgardialoger. Läs mer

BONUS MIRACLE 2015-2018

Social learning and dialogue on ecosystem services and policy instruments in the Baltic Sea Region. Read more

Transgressive Learning in Times of Climate Change (T-learning) 2016-2018

A Transformative Knowledge Network Read more

Education for Sustainable Development in Mongolia 2015-2017

Read more

Sustainability Starts with Teachers 2015-2018

An UNESCO Flagship Programme within the Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD) Read more

Nordiskt högre seminarie inom miljödidaktik och utbildning för hållbar utveckling 2017

Läs mer