Lärande för hållbar utveckling i Östhammars kommun

Det här projektet är en forsknings- och utbildningssamverkan med målsättningen att förankra och utveckla förståelsen för lärande för hållbar utveckling hos Östhammars kommuns skolledare samt genomföra förändringsprojekt (ESD Change Project) i kommunens skolor.

Under projektperioden kommer skolledarna att introduceras till dagens globala utmaningar och de 17 globala hållbarhetsmålen samt lärande för hållbar utveckling som begrepp och företeelse. Med bakgrund av detta och med stöd från processledare kommer självvalda förändrings- eller introduktionsprojekt att planeras och genomföras.

Swedesd del i projektet består i att leda utbildningsträffarna med kommunens skolledare, handleda skolledarna i deras genomförande av förändringsprojekt, samt bedriva vetenskaplig forskning på dessa processer.