Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor

Det här projektet syftar till att öka förståelsen för möjligheter och utmaningar i medborgardialoger om komplexa samhällsfrågor. Målet är att ge stöd till svenska kommuner som genomför medborgardialoger som rör exempelvis integration, trygghetsfrågor, exploatering av grönområden och skolnedläggningar.

Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med stöd från bland annat Swedesd. Ett nätverk av tio kommuner och stadsdelar deltar under nuvarande projektperiod: Sollentuna, Enköping, Ljusnarsberg, Fagersta, Svenljunga, Burlöv, Linköping, Östhammar, Uppsala samt Enskede-Årsta-Vantör.

Swedesd bidrar till projektet med mentorskap, utbildning samt följeforskning. Vår roll är i huvudsak att utveckla verktyg som hjälper tjänstepersoner och politiker i kommunerna att reflektera och tänka kritiskt kring förberedelser, design och implementering av medborgardialoger. Viktiga fokusområden är hur tjänstepersoner i en medborgardialog kan förhålla sig till intressemotsättningar som omöjliggör snabba konsensusbeslut, och hur de kan stärka medborgardialogers demokratiska legitimitet.

Swedesd insats är baserat på ett tidigare samarbete med SKL där följeforskning bedrivits på medborgardialoger om skolutveckling i Upplands Väsby och om inkludering av romer i Göteborg (pdf).