Nordiskt högre seminarie inom miljödidaktik och utbildning för hållbar utveckling

Under 2017 arrangerade Swedesd en seminarieserie i syfte att uppmuntra till dialog inom ett nordiskt forskningsnätverk samt att bidra till kunskapsspridning inom miljödidaktik och utbildning för hållbar utveckling.

Seminariet gav utrymme för presentatörerna att:

  • presentera sina forskningsresultat,
  • föra en dialog eller kommentera forskningsläget och fältets historiska utveckling,
  • erbjuda nya perspektiv på miljöundervisning och utbildning på hållbar utveckling

Samtliga seminarier spelades in och finns tillgängliga på denna sida som resurs för intresserade forskare, såväl som för andra aktörer verksamma inom området. Seminarierna består av tre presentationer om 15-20 minuter som följs av 10 minuter diskussion.

7 juni 2017 | Niklas Gericke, professor, Karlstad universitet "Effekter av implementeringen av utbildning för hållbar utveckling – framgångsfaktorer för nya vägar framåt"

7 juni 2017 | Daniel Olsson, doktorand, Karlstad universitet "Helhet i lärande och organisation - Utveckling av en whole institution approach på utbildning för hållbar utveckling i Karlstads skolorganisation"

7 juni 2017 | Per Sund, doktor, Mälardalens högskola "Hållbar utveckling som kunskapsinnehåll och undervisningspraktik"