Kompetensutvecklingsinsats inom lärande för hållbar utveckling (LHU) för personal vid Polhemskolan i Visby

Swedesd har fått i uppdrag av Region Gotland att koordinera och implementera kompetensutvecklingsinsatser för lärare och pedagoger vid nystartade Polhemskolan i Visby. Syftet är att utveckla den didaktiska förmågan att hantera komplexa hållbarhetsfrågor i undervisningen där förutsättningar ges för att utveckla elevernas handlingskompetens samt demokratiska och kritiska förhållningssätt.

Arbetet ska genomsyras av de senaste rönen inom forskningsområdet lärande för hållbar utveckling (LHU), och genomföras under 2 terminer med start HT-19.

Målsättningen är att Polhemskolan ska tjäna som pilotmodell där a) skolan genomsyras av lärande för hållbar utveckling, och b) personalen äger sitt förändrings- och fördjupningsarbete i klassrummet, såväl som vid skolan som helhet. Modellen ska sedan kunna användas vid fler skolor inom Region Gotland.


Period: 2019-2020
Partners: Region Gotland
Kontakt: Iann Lundegård, iann.lundegard@swedesd.uu.se

Läs mer

2019-11-13
Lärarna på Polhemskolan utforskar utbildning för hållbar utveckling
swedesd.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-07-07