Trust

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus 21:239
  • Föreläsare: Siv-Inger Halling, Petra Hansson
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedesd
  • Kontaktperson: Hanna Hofverberg
  • Telefon: 018 471 2435
  • Seminarium

10.15 – 12 Om projektet forskningscirklar och lärande för hållbar utveckling som startar i januari 2017 i Uppsala. Siv-Inger Halling och Petra Hansson introducerar forskningscirklar som metod för yrkesutbildning, vilket följs av en diskussion om hur forskningscirklar kan planeras.

13.15-16 Eftemiddagen utgörs av en kritisk diskussion om relationen mellan teori/praktik och Swedesd olika modeller och metoder för lärande.