Uppsala transdisciplinära seminarium i hållbar utveckling (TRUST)

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus sal 14:360
  • Föreläsare: David O. Kronlid universitetslektor, koordinator, forskningsledare
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedesd, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Hanna Hofverberg
  • Telefon: +46 18 471 2435
  • Seminarium

Delat seminarium med forskargruppen Studies of Meaning Making in Educational Discourses (SMED)
Chair: Leif Östman

13.15 – 15.00 David O. Kronlid presenterar "Mobility as the (Corpo)real Thing. On an Environmental Ethic for Animate Organisms and Species" som följs av en diskussion. Diskutant: Jan Boelhouwers. För kopia på texten, kontakta: david.kronlid@swedesd.uu.se

Observera att salen är 14:360.