Open Conversations on the Potential for New Teaching on Sustainability at Campus Gotland

  • Datum:
  • Plats: Campus Gotland
  • Föreläsare: Keri Facer, Susanna Barrineau
  • Webbsida
  • Arrangör: Campus Gotland, SWEDESD, Zennström Climate Change Leadership Initiative
  • Kontaktperson: Susanna Barrineau
  • Workshop

Forskare, lärare och studenter vid Campus Gotland är inbjudna till en temavecka med fokus på hållbarhet inom utbildning.

Det här initiativet syftar till att bygga kunskap om hur pågående kurser och program skulle kunna utvecklas för att möta och hantera vår tids hållbarhetsfrågor, kartlägga befintliga kompetenser och kapaciteter inom området, samt arbeta fram förslag på nya kurser och metoder i syfte att stärka utbildningen vid Campus Gotland. 

Veckan leds av Keri Facer, klimatforskare och innehavare av Zennströms gästprofessur i klimatledarskap vid Uppsala universitet, tillsammans med Susanna Barrineau, projektkoordinator vid Swedesd. Evenemanget genomförs på engelska.

 

PROGRAM

February 3 Workshops in the morning and afternoon to try out different pedagogical practices. Choose one or more workshops to attend. Preliminary topics are decolonizing the curricula, futures approaches, and interdisciplinarity. For staff and students.

February 4 (for students only)
09:30-11:30 What are the gaps in your education related to sustainability? 
13:30-15:30 What are the needs of secondary school students coming to university?

February 5 (for staff only)
09:30-11:30 Working with existing courses: locating gaps and room for change.
13:30-15:30 New idea brainstorming. Developing undergraduate, master, and PhD education on campus.

February 6 (for staff only)
09:30-11:30 New idea brainstorming. Developing undergraduate, master, and PhD education on campus.
13:30-15:30 New idea brainstorming. Developing undergraduate, master, and PhD education on campus.

Facilitators

Keri Facer, Visiting professor at Department of Earth Sciences, Natural Resources and Sustainable Development; Climate Change Leadership; Susanna Barrineau, Project coordinator at SWEDESD - Swedish International Centre of Education for Sustainable Development

Anmäl ditt intresse att delta!